Status Kosova za EU završena stvar

Pitanje statusa Kosova za EU je završena stvar i pažnju bi trebalo usmeriti na poboljšanje života lokalnog stanovništva. Pažnju treba preusmeriti na prave probleme za koje treba smisliti pragmatična rešenja.