Boris Jurošević: Ženomrzački SANU

Osvrt na „dugo očekivanu“ Odluku odbora o ispravnosti „rodno diferenciranog jezika“, koja je u stvari iz 2011. godine, ali je za potrebe desnice i patrijarhalnog protivljenja donošenju novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti opet "vasksnuta"

GORDANA SUŠA: Stodnevna mimeza

Ideja da se gestapovski proveravaju bolovanja i krešu plate do besmisla, kao da su svi zaposleni manipulanti i varalice, ne govori u prilog njenog razumevanja potlačenih. Naprotiv!