MIJAT LAKIĆEVIĆ: Istorija budućnosti

Dok su bili na vlasti demokrati su smanjili javni dug, ostvarili visoki privredni rast i poboljšali standard građana. Vučić je potrošio 8 milijardi evra tuđih para, ali su i privreda i životni standard stagnirali

MILIVOJ BEŠLIN: Srbija koja hoda

Građanski protesti su bez dileme ojačali društvo koje se ne miri sa nasiljem i autokratijom, a jače društvo nesumnjivo znači i bolju državu. I najzad, nesumnjivi efekat dosadašnjih protesta je slabljenje i delegitimizacija jednog autoritarnog režima