Albanija: Novinari kao robovi

Većina novinara u Albaniji mesecima čeka na svoje plate. To je način da gazde - koje su u sprezi sa političkom elitom - drže novinare u stanju poslušnosti