Na posao sa skrivanjem promene pola

Istraživanje o položaju LGBT populacije u Srbiji na radu i prilikom zapošljavanja pokazuje da 92,6 posto ispitanika smatra da Srbija nema dobre mehanizme za zaštitu od diskriminacije na radnom mestu

MITJA VELIKONJA: Šengenski zid gori je od Berlinskog

Jedna je nevladina organizacija koja bilježi smrtna stradanja izbjeglica od 1993. do maja ove godine dokumentirala 34.361 smrt ljudi na njihovom putu prema ‘Fortress Europe’. Na južnoj se granici nove, ‘ujedinjene Europe’ događa novi genocid: ovog puta ne u smislu rase ili nacije, nego protiv ljudi koji bježe pred ratom ili siromaštvom

GRADIMIR SALDACKI: Konsti-tutivnost ili budućnost

Da li i dalje želiš tzv konstitutivnu BiH sa klero-krim-naciOnanističkom bagrom na čelu koja te ponižava i posmatra kao potrošnu robu, ili želiš građansku, sekularnu državu ravnopravnih građana bez obzira na vjeru, naciju, ime, spolno i političko opredjeljenje ?