100 najuticajnijih u umetnosti 2017.

Lista 100 najuticajnijih ličnosti u svetu umetnosti pokazuje nove trendove i jačanje moći mislilaca, teoretičara, kao i umetnika i kustosa koji su angažovani u promišljanju stvarnosti i istraživanju radikalnih političkih ideja