Ulica Vojislava Despotova

Do ulice Vojislava Despotova u Novom Sadu nije lako doći. Za ovo mi je svjedok pjesnikinja Mirjana Stefanović. Ona i ja smo u petak, 10. juna, išli da nađemo ulicu našega druga Voje. Dan ranije smo se dogovorili da ćemo najprije otići na grobove Vujici i Voji…