3. Novi Tvrđava teatar u Čortanovcima

Novi Tvrđava teatar potiče od Tvrđava teatra koji je prvobitno pokrenut u Smederevu, ali je zbog spora sa gradskim vlastima, koje su odlučile da pokrenu novi festival Teatar u tvrđavi, premešten 2014. godine u Čortanovce