Domaćin i četnik

“U ime domaćina našeg kraja, valjevskih četnika, i u svoje lično ime pozivam predsednika vlade Srbije gosp…

Dva oka u glavi

“Severna i južna srpska pokrajina neraskidivo su biće jedinstvene države Srbije”, klicao je u Srpskom narodn…

Dabogda ti premijer bio interesantan!

"Srpska delegacija privukla je najviše pažnje u Ujedinjenim nacijama... Kada sam ja počeo da govorim, i oni koji obično nikoga ne slušaju podigli su glavu, počeli da se osmehuju i kasnije tapšu", kaže Aleksandar Vučić, interesantni premijer Srbije.