Živela ograda!

“Ograda duž granice sa Srbijom koju će podići Mađarska neće promeniti život poštenih građana. To će biti z…

Mir-no!

“Osnovna uloga Srbije je da bude čuvar mira i stabilnosti na Balkanu”, kaže poznati mirotvorac Aleksa…