- Autonomija - http://www.autonomija.info -

CARL SCHRECK: Kako se Kremlj oslobađa opozicije

Uo?i gubernatorskih izbora u 16 ruskih regiona 10. septembra, Kremlj je primijenio novu metodu eliminisanja ozbiljnih opozicionih protivkandidata zvanu “lokalni filter”. Kriti?ari aktuelne ruske vlasti upozoravaju da se koriste zakonski mehanizmi da bi se umanjile šanse svih protivkandidata onih koji su lojalni Kremlju da eventulano pobijede.

Jevegenij Roizman, politi?ki jastreb i gradona?elnik ?etvrtog po veli?ni ruskog grada Jekaterineburga, bez dvoumljenja procjenjuje svoje izborne šanse na predstoje?im regionanim gubernatorskim izborima – pod uslovom da bi naravno uspio da bude kandidat.

“Pobijedio bih, vrlo jednostavno“, rekao je u intervjuu za RSE prošle sedmice Roizman, koji je 2013., pobijedio vladaju?u Jedinstvenu Rusiju, predsjednika Vladimira Putina i postao gradona?elnik grada na Uralu, Jekaterinburga.

Me?utim, glasa?i u Roizmanovom rodnom regionu Sverdlovsk ne?e imati šanse da glasaju za 54-godišnjeg politi?ara na gubernatorskim izborima, za jedan od 16 ruskih regiona u kojima ?e se glasati 10. septembra, što je relativno blizu predsjedni?kih izbora u Rusiji, koji ?e se održati 18. marta idu?e godine i na kojima se uveliko o?ekuje Putinova pobjeda.

Roizman i politi?ari u drugim regionima kažu da su onemogu?eni da iza?u na izbore kao kandidati koje bi gra?ani birali, zahvaljuju?i zakonskom mehanizmu poznatom kao “lokalni opštinski filter” za koji kriti?ari kažu da se zloupotrebljava za onemogu?avanje potencijalno jakih protivkandidata Kremlja da u?estvuju na izborima.

Ova mjera, uvedena nakon što je Dmitrij Medvedev, aktuelni premijer, ponovo uveo direktan izbor gubernatora, potkraj svog manadata na dužnosti predsjednika Rusije 2012., zahtijeva da budu?i kandidati na tim izborima moraju sakupiti potpise izme?u pet do 10 posto lokalnih poslanika u regionima.

Kremlj je preduzeo snažnije mjere kontrole na kompletnoj teritoriji Rusije nakon masovnih protesta 2011-12 u Moskvi, i Putinovog povratka na predsjedni?ku funkciju, te parlamentarnih izbora za koje kriti?ari tvrde da su bili namješteni.

Sa vladaju?om Jedinstvenom Rusijom koja dominira lokalnim vlastima širom zemlje, sakupljanje neophodnih potpisa loklanih poslanika, predstavlja ogromnu barijeru za opozicione kandidate i druge potencijalne izaziva?e regionalnih elita odanih Kremlju, navode analiti?ari.

Zagovornici ovog procesa pak kažu da to sprje?ava dovo?enje marginalnih kandidata na birališta. Roizman, pak kaže da je u regionu Sverdlovks ovo bilo upotrijebljeno samo zato da se omogu?i u?eš?e kandidata sa veoma malim šansama da budu ozbiljni protivkandidati aktuelnom Jevgeniju Kuivaševu kojeg je Putin imenovao za vršioca dužnosti gubernatora u aprilu uo?i predstoje?ih izbora.

“Po?istili su cijeli teren. Nema niti jednog jedinog jakog izaziva?a, niti jednog jakog kandidata kojem je ?ak i dozvoljeno da se približi,” rekao je Roizman o predstoje?im izborima.

“Nijesu ni dali šansu nikom za u?eš?e. Naprosto nijesu dozvolili.Ja sam pokušao ali su me ubjedili da je lokalni filter nepremostiv. To su pravila igre sada”, kaže gradona?elnik Jekaterinburga.

Kriti?ari Roizmana, ga pak optužjuju da nije ni pokušao ozbiljno da sakupi potrebne potpise za odobravanje kandidature.

“Teško mi je povjerovati da je bezobzirni gospodin Roizman, visoki zvani?nik i državnik, gradona?elnik velikog grada, koji svakako ima i odre?ene administrativne resurse na raspologanju- neka vrsta slabe male žrtve koju progoni režim,“ rekla je Ela Pamfilova, šefica ruske Centralne izborne komisije u intervjuu za ruski poslovni dnevnik RBK ranije ovog mjeseca.

Ali Roizmanove kritike oko lokalnog filtera za gubernatorske kandidate izbile su na površinu nakon što je prošle sedmice objavljena nova studija koju je uradila organizacija bivšeg ruskog ministra finasija Alekseja Kudrina, dugogodišnjeg Putinovog saveznika. Studija je ustvrdila da pomenuti mehanizam u aktuelnoj formi “?ini da zaista alternativni izbor bude prakti?no nemogu? u apsolutnoj ve?ini slu?ajeva”.

“Mnogi potencijlni kandidati sa visokim stepenom prepoznavanja i dubokim izbornim iskustvom suštinski ne?e u?estvovati u izbornom procesu,” napisali su autori, dodaju?i da je takozvani “screening process” regionalna elita upotrijebila samo za registraciju “lažnih” kandidata koji ne predstavljaju nikakvu prijetnju aktuelnim predstavnicima vladaju?e stranke.

Analiza zaklju?uje da su “nekompetitivni” gubernatorski izbori bili izuzetak 2004., u godini kada je Putin otkazao direktne izbore za regionalne gubernatore, nakon teroristi?kog napada na školu u južnom ruskom gradu Beslanu.

“Sada su pak kompetitivni izbori postali izuzetak,“ napisali su autori analize “loklanog filtera”.

Pamfilova je rekla u intervjuu za RBK da je mehanizam “cini?no” iskoriš?en od strane regionalnih elita da jednog jakog kandidata, Vja?eslava Markajeva, ?lana gornjeg doma ruskog parlamenta, Savjeta Federacije iz Komunisti?ke partije, onemogu?e da u?estvuje na izborima u ruskom regionu Burjatija.

U regionu Perm, dva knadidata koji su se doživljavalali kao mogu?i snažni oponenti vršiocu dužnosti gebernatora, Maksimu Rešetnjikovom, bivšim visokom zvani?niku Moskve, odbijeni su zbog problema sa potpisima.

Jedan od tih protivkandidata Konstantin Okunev, objavio je video apel upu?en Putinu prošlog mjeseca sa porukom da je lokalni filter iskoriš?en za manipulisanje da bi lokalne elite onemogu?ile kandidovanje za njih “neugodnih” kandidata.

“Gubernatorski izbori su pretvoreni u farsu, klovnosvki show”, rekao je Okunev u tom videu.

Sergej Kirijenko, prvi zamjenik šefa Putinove administracije koji nadgleda doma?u politiku, sa oprezom je rekao prošlog mjeseca da bi ova mjera mogla biti povu?ena.

“Ako se jednostavno pretvorila u sredstvo za držanje ljudi podalje od glasa?kih kutija, onda je potrebna revizija” citirao je Krijenka dnevnik Komersant.

Nikolaj Petrov, stru?najk za ruske regione sa moskovske Visoke škole ekonomije, rekao je za RSE da bi eliminisanje ili popravljanje mehanizama lokalnog filtera zna?ilo veoma malu razliku po pitanju kompetitivnosti guberantorskih izbora osim ukuliko se politi?ka situacija u Rusiji ne promijeni.

Kremlj, rekao je Petrov, je bio zinteresovan za davanje oblande kompetitivnosti regionalnim izboima 2013., kada je opozicioni lider Aleksej Navlani završio drugi u utrci za gradona?lnika Moskve, osvojivši 27 posto glasova, prema zvani?nim rezulatima.

Ali od kada je Rusija anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim u martu 2014., “situacija se dramati?no promijenila” kaže Petrov.

“Kremlju ne trebaju kompetitivni izbori, ne treba mu visoka izlaznost na tim izborima. Potrebni su im izbori koji ?e biti sprovedeni tiho, uz veoma malo fanfara”, kaže Petrov.

Roizman, koji je želio da bude kandidat liberalane Jabloko stranke odba?en je od strane regionalne izborne komisije na temelju toga što nije uspio da sakupi neophodnu papirologiju, insistira na tome da su mu onemogu?ili kandidovanje “upravo zato što bih pobijedio”.

Neki politi?ki analiti?ari su skepti?ni.

“Mislim da Jevgenij Roizman nije imao šansu da pobijedi, ali je imao šansu da ostvari dobar rezultat”, rekao je za RSE Aleksandar Kinev, jedan od autora analize “lokalnog filtera” koju je objavila Kudrinova organizacija.

“Mislim da je imao šanse da u?e u drugi krug. Mislim da bi to bilo realno”, procijenio je ovaj analiti?ar.

Roizman pak kaže da ima samo jedan na?in za testiranje njegove podrške.

“Omogu?ite mi da u?estvujem”.

(priredila Biljana Jovi?evi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!