Čanak: Žene u Srbiji imaju niže zarade od muškaraca

26 Mar 2017

"Bela kuga se ne sprečava tako što se formiraju saveti za borbu protiv abortusa"

Predsedni?ki kandidat LSV Nenad ?anak ocenio je danas da su žene u Srbiji manje zaposlene, imaju niže zarade od muškaraca i obavljaju poslove koji se ne shvataju ozbiljno i koji nisu pla?eni.

?anak je u saopštenju za javnost naveo da situacija na tržištu rada nikada nije bila gora i da poslodavci pitaju mlade žene da li planiraju trudno?u, dok ne žele da zaposle starije žene.

“Bela kuga se ne spre?ava tako što se formiraju saveti za borbu protiv abortusa, nego stvaranjem povoljnih uslova za roditeljstvo i brigu o deci. Ne vršenjem pritiska na žene da ra?aju po svaku cenu, ve? razumevanjem uzroka koji ih u ra?anju spre?avaju”, rekao je ?anak.

Dodao je da u Ustavu Srbije mora pisati da žena ima pravo da odlu?i o ra?anju deteta, a ne da svako ima to pravo, jer onda to zna?i da mogu odlu?ivati i država i crkva. “Svaka žena je vlasnik svoga tela”, poru?io je ?anak.

On je rekao da i pored opšteg konsenzusa da je nasilje neprihvatljivo, u Srbiji zbog propusta institucija svake godine bude ubijeno nekoliko desetina žena.

“Kao predsednik Srbije da?u sve od sebe da nijednoj ženi u Srbiji nikada ne bude neprijatno ili se oseti nesigurno zato što je žena i da žene u Srbiji ne trpe nepravdu”, kazao je ?anak.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!