Čanak: Učinićemo sve da Vučić ne postane predsednik Srbije

23 Feb 2017

"To je dobro za Srbiju i zdravo za demokratiju. I uradićemo sve što je potrebno da se to desi“

Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Nenad ?anak izjavio je danas da ?e njegova stranka u?initi sve što je u njenoj mogu?nosti da predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vu?i? ne postane predsednik Srbije i apelovao na demokratsku opoziciju da istakne jednog zajedni?kog kandidata.

„Nama je interes da Aleksandar Vu?i? ne bude predsednik Srbije. To je dobro za Srbiju i zdravo za demokratiju. I uradi?emo sve što je potrebno da se to desi“, rekao je ?anak na konferenciji za novinare.

Dodao je da to nikako ne zna?i da bi LSV podržao lidera radikala Vojislava Šešelja ili nekog njemu sli?nog, samo da Vu?i? ne bi pobedio.

Predsednik LSV je ocenio da bi demokratski kandidat svojom pobedom na predsedni?kim izborima mogao da napravi diskontinuitet vlasti, jer sada sve poluge vlasti, od republi?kog preko pokrajinskog do lokalnog nivoa, drži SNS sa svojim koaliconim partnerima.

„Zato LSV apeluje na sve stranke u demokratskoj opoziciji da u?ine dodatni napor i da se na postoje?e izbore iza?e sa jednim zajedni?kim kandidatom. Vladaju?e stranke su se ujedinile oko svoga kandidata i samim tim nema opravradanja da opozicija ne prona?e svoga kandidata“, kazao je ?anak.

Dodao je da, ukoliko opozicija ne bude imala jednog kandidata, onda treba raditi na podizanju izlaznosti bira?a na glasanje, kako se ne bi dozvolilo da „režimski kandidat“ Aleksandar Vu?i? pobedi u prvom krugu predsedni?kih izbora.

Na pitanje da li to zna?i da je mogu?e da i LSV ima svoga kandidata na predsedni?kim izborima, ?anak je rekao da ukoliko to bude na?in da se podigne izlaznost bira?a, LSV ?e prihvatiti odgovornost.

On je dodao da LSV poziva sve predstavnike demokratske opozicije na razgovor o budu?nosti zemlje.

Naveo je da je Glavni odbor LSV sino? odlu?io da budu?im predsedni?kim kandidatima demokratske opozicije postavi devet pitanja, me?u kojima je prvo da li prihvataju inicijativu da se onemogu?i prodaje obradive zemlje strancima.

Pitanja su i da li bi Srbija trebalo da bude regionalizovana država, šta misle o autonomiji Vojvodine, podržavaju li briselski dijalog, prihvataju li me?unarodno priznate granice Bosne i Hercegovine, prihvataju li stav da Srbija mora da se suo?i sa ratnom prošloš?u, kakav im je stav o EU i NATO, kao i da li su saglasni sa stavom da u novom ustavu piše da žena ima pravo da odlu?i o ra?anju deteta.

„Tih devet pitanja su polazna ta?ka za razgovore sa predsedni?kim kandidatima“, rekao je ?anak.

Dodao je da je Glavni odbor LSV ovlastio republi?ke poslanike te stranke da pitanje kršenja izbornih pravila na nedavnim izborima za Savet Mesne zajednice Bo?ar u opštini Novi Be?ej postave pred nadležnim ministarstvima.

?anak je još rekao da je Bosna i Hercegovina kao celovita država garant stabilnosti Balkana i dodao da svako kolebanje oko BiH „opasno preti da zapali balkansko bure baruta“.

On je ocenio da zahtev za reviziju tužbe BiH protiv Srbije pred Me?unarodnim sudom pravde u Hagu dolazi u lošem trenutku za ceo Balkan i da?e „novi polet“ desni?arskim nacionalisti?kcim snagama na svim stranama.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!