Čanak: Otvaranje ruske baze u Nišu ugrozilo bi evropski put Srbije

18 Jul 2016

"Otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima Srbije sa EU je uvod u velike i dugo očekivane reforme našeg društva"

Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Nenad ?anak pozdravio je ve?eras ?injenicu da je Srbija otvorila pregovara?ka poglavlja 23 i 24 sa EU, ali je ocenio da ?e snage lojalne režimu u Rusiji sada uložiti dodatne napore da zaustave evropski put Srbije, izme?u ostalog i zahtevima da takozvani humanitarni centar u Nišu preraste u rusku vojnu bazu.

“Svako ko iskreno voli ovu zemlju i želi da se u njoj bolje živi, danas se raduje. Otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima Srbije sa EU nije samo veliko ohrabrenje i snažan podsticaj evropskim integracijama naše zemlje, nego i uvod u velike i dugo o?ekivane reforme našeg društva”, naveo je ?anak u saopštenju za javnost.

Dodao je da Srbija nikako ne sme dozvoliti otvaranje ruske vojne baze, ukoliko želi jasan evropski put i bolji život njenih gra?anki i gra?ana, uprkos ?injenici da tu bazu po?ednako sanjaju pojedini politi?ari u vlasti i opoziciji poput Tomislava Nikoli?a, Ivice Da?i?a i Sande Raškovi? Ivi?.

“?injenica da EU otvara velika vrata Srbiji u trenutku velikog bola zbog tragedije usled užasnog teroristi?kog napada u Nici, a sa druge strane i niza krupnih politi?kih doga?aja u poslednje vreme, po?ev od ‘bregzita’, do pokušaja prevrata u Turskoj, samo dokazuje koliko je naša zemlja važna evropskoj porodici i koliko je u EU naših iskrenih prijatelja”, ocenio je ?anak.

Dodao je da je put do vrata EU bio dug i u njega je uloženo mnogo snage i rada svih vlada od 2000. godine.

“Reforma pravosu?a, izgradnja pravne države, borba protiv korupcije, borba protiv diskriminacije, zaštita prava žene, dece, osoba sa invaliditetom i brojne druge oblasti obuhva?ene ovim poglavljima, pred Srbiju postavljaju konkretne zadatke u kojima se o?ekuju konkretni rezultati, a sve to vodi ka izgradnji ure?enog društva i moderne, evropske države”, naveo je ?anak.

Prema njegovim re?ima, u narednom periodu zajedni?ka bezbednosna politika EU i zemalja Zapadnog Balkana jedina može da odgovori akutnim problemima migrantske krize i borbe protiv terorizma, u kojima se Srbija, iako još nije ?lanica EU, pokazala kao pravi partner i pouzdan saradnik u zajedni?kim rešenjima.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!