Čanak: Naplata poreza ne sme biti selektivna

14 Feb 2017

“Ako je najveći patriotizam i obaveza platiti porez, kao što kaže premijer, onda treba svi da imamo jednaku obavezu i jednako da budemo patriote”

Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad ?anak izjavio je danas da borba za bolju naplatu poreza u Srbiji ne sme biti selektivna, kao što je sada slu?aj.

“Ako je najve?i patriotizam i obaveza platiti porez, kao što kaže premijer, onda treba svi da imamo jednaku obavezu i jednako da budemo patriote”, naveo je ?anak us aopštenju za javnost.

Dodao je da je nepravedno da se poljoprivrednicima pleni imovina zbog zna?ajno manjeg duga od onog koji su Poreska uprava i Vlada Srbije otpisali za doprinose i obavezno socijalno osiguranje Rudarsko-topini?arskog kombinata Bor i nekih drugih javnih ili na drugi na?in privilegovanih preduze?a.

Prema njegovim re?ima, nedopustivo je da gra?ani imaju obavezu i rok da plate porez na imovinu, a crkva javno odbija da plati taj porez, dok se istovremeno samo u budžetu za 2017. i samo za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje sveštenika i verskih službenika izdvaja 260 miliona dinara iz budžeta.

“Ako poreski inspektori žele da sa punim pravom zatvaraju pekare i kioske u kojima neko slu?ajno ili namerno ne izda fiskalni ra?un, više ne bi smelo da se dogodi da se, na primer, nagomilaju i rešavaju reprogramom poreski dugovi FK Partizan. Tako?e, mora se postaviti i pitanje realnosti naplate reprogramiranih poreskih dugova jer je taj klub, kao i neki drugi, prakti?no bankrotirao”, naveo je ?anak.

On je rekao da je nedopustivo i da se gra?anima “se?e” struja i isklju?uje gas zbog duga od nekoliko hiljada dinara, dok se gomilaju dugovi pojedinih javnih preduze?a i fudbalskih klubova za utrošene energente.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!