Čanak: Lažna dilema Kosovo ili EU

16 Aug 2011

Nije jasno kakav je to izbor, šta se to bira

Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) i narodni poslanik Nenad ?anak je izjavio da mu je nejasna dilema o eventualnom izboru izme?u Kosova i Evropske unije (EU). Prema njegovom mišljenju, veoma je opasna i ideja o podeli Kosova, jer bi bio “okida? za vrlo opasne procese i u Makedoniji i Crnoj Gori, pa i šire”.

“Nije mi sasvim jasno kakav je to izbor, šta se to bira. Jer, kada govorimo o EU to zna?i set obaveza koje preuzimamo, a ne samo prava da bi se ubrzao razvoj Srbije i rešili mnogi nesporazumi na prostoru jugosito?nog Balkana. S druge strane, Beograd trenutno nema nikakvu vlast na Kosovu, stoga ne znam ?ega bi se odricao”, dodao je ?anak u intervjuu novosadskom “Dnevniku”. Lider LSV smatra da se oko Kosova i dalje igra kvazipatriotska igra, koja se svodi na “recikliranje Lazareve kletve i drugih istorijskih mitova”, ili pak na insistiranje na formi, a ne sadržaju.

“Ako prilikom ulaska Srbije i Kosova u EU standardi moraju biti jednaki, a granice ne smeju postojati, onda se postavlja pitanje zar to nije najbolje za gra?ane i Srbije i Kosova. Zato se proces pridruživanju EU mora ozbiljno ubrzati da bi se taj problem rešio”, rekao je ?anak.

Predsednik LSV isti?e, me?utim, da to rešenje nije po meri mitomana i kvazipatriota, koji su devedesetih godina prošlog veka bili “nesebi?ni davaoci tu?e krvi”.  “Oni su svoj patriotizam naplatili monopolom na gorivo i akciznu robu. Ali, to je rešenje po meri gra?ana jugoisto?ne Evrope”, zaklju?io je ?anak.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!