Čanak: Izmene Zakona o zemljištu treba da važe za sve strance

22 Aug 2017

"Izmene se ne odnose strance koji nisu državaljani EU, LSV će zato uložiti amandmane"

Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad ?anak pozdravio je predlog izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu o kojem ?e Skupština Srbije raspravljati 24. avgusta rekavši da je velika verovatno?a da ?e ga podržati.

“Predlog je izuzetno zna?ajan, jer je zamišljen da oteža prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima, konkretno gra?anima EU, što bi zna?ilo odre?ene izmene u odnosu na Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kojim je trebalo da od 1. septembra kupovina poljoprivrednog zemljišta u Srbiji bude potpuno liberalizovana za gra?ane EU”, rekao je ?anak novinarima u Beogradu.

?anak je kazao da je jako važno da ne samo da izmene Zakona budu usvojene 24. avgusta ve? da on stupi na snagu od 1. septembra.

Izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu predvi?eno je da državljani ?lanica EU mogu da kupuju poljoprivredno zemljište u Srbiji, ali pod uslovom da najmanje 10 godina žive u lokalnim samoupravama u kojima žele da kupe zemljište, da najmanje tri godine obra?uju zemljište koje je predmet kupovine i da u svom vlasništvu imaju potrebnu opremu i mehanizaciju.

?anak je kazao i da izmene Zakona nisu savršene, ali da ?e LSV amandmanima pokušati da izmeni te nesavršenosti. “Zakon nije savršen, pokuša?emo amandmanima da to ispravimo, jer se odnosi samo na državljane EU, a ne na one koji nisu državaljani EU. To je nešto što se mora izmeniti. Ovaj zakon sam po sebi veliki je pomak u odnosu na postoje?e stanje”, rekao je ?anak.

?anak je pozvao Vladu Srbije da se što pre odredi prema posledicama ovogodišnje suše. “Mislim da bi barem kroz nepla?anje jednog dela poreza Vlada mogla da da svoj doprinos tome da se poljoprivrednici iš?upaju iz ove situacije”, rekao je ?anak.

Srbija se Izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu obavezuje i da ?e u naredne ?etiri godine postepeno uskla?ivati svoje zakonodavstvo o sticanju svojine nad nepokretnostima kako bi izjedna?ila gra?ane Srbije i EU, u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!