Čanak: Gde ćemo živeti ako prodamo vojvođansku zemlju?

10 Nov 2015

LSV će održati sednicu Glavnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o daljim koracima

Usvajanje Zakona o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta bilo bi pogubno za više od 10 hiljada gazdinstava koja od toga žive, smatraju u LSV.

Liga traži iste uslove za sve, kako bi se zaštitili interesi paora. Zakon treba napisati ponovo, jer nijedna izmena teksta ne?e popraviti štetu koja se njime nanosi, napominje funkcioner LSV Branislav Bogaroški.

“Tražimo lovostaj na vojvo?anske paore, koji bi ovim zakonom bili odstreljeni, a ne sa?uvani”, isti?e Nenad ?anak.

Da bi interesi gazdinstava bili zašti?eni, a prodaja imovine strancima spre?ena, Liga planira akciju prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma.

“Ovo je ta?ka od opšteg interesa za koju treba svi zajedno da uložimo sve napore. Ovo je mesto na kojem sve razmirice treba da prestanu, jer ako ostanemo i bez zemlje, kao što smo ostali bez nafte, zaista ne znam gde ?emo živeti. To smo govorili i kada je u pitanju bilo potpisivanje energetskog sporazuma sa Rusijom, za koji sada svi tvrde da nije dobar”, rekao je ?anak.

On je najavio da ?e u 18 sati LSV održati sednicu Glavnog odbora na kojoj ?e biti doneta odluka o daljim koracima, kao i o momentu kada ?e biti podnet predlog da se taj predlog zakona poništi i da se napiše potuno nov.

“Ova tema postaje sve više zanimljiva kako se bliže izbori i sa svih strana se javljaju ‘zaštitnici’ vojvo?anske zemlje i paora, a što je najbolje po?inju da ih štite od nas iz LSV. To me veseli jer je to dokaz da se izbori bliže i da ?emo mo?i da odmerimo snage na izbornom polju”, dodao je on.

Bogaroški je rekao da je javna rasprava o predlogu zakona održana tokom avgusta i samo jedna je od njih bila je u Novom Sadu, iako se gro poljoprivrednog zemljišta nalazi u Vojvodini i od životnog je interesa bilo da se ta rasprava održi u svim njenim ve?im mestima.

“Predvi?eno je da ?e se isklju?ivo pravnim licima na osnovu direktnog dogovora sa Ministarstvom poljoprivrede, bez ikakvog zakonom propisanog kriterijuma dozvoliti da u?u u zakup do 30 odsto zemljišta u svakoj lokalnoj samoupravi. Dakle, isklju?ivo jedno i isklju?ivo pravno lice, ?ime su poljoprivredna gazdinstva potpuno isklju?ena, iako su do sada 80 odsto zakupaca ?inili upravo oni”, kazao je Bogaroški.

Kako je objasnio, to zna?i da ?e 10.000 do 14.000 porodica biti zakinuto za zemlju od koje su živeli i da u Vojvodini postoji 450.000 hektara zemljišta, od ?ega su oranice 300.000 hektara, te da investitore ne?e interesovati “utrine i pašnjaci, nego kompleksi najbolje zemlje”.

Bogaroški je kazao da je Ministarstvo izašlo sa tezom da ljudi nisu zainteresovani za zakup, ali da je po njegovim saznanjima od 2006. godine, od kada je uvedena licitacija i mogu?nost zakupa, prihod bio 200 miliona dinara, a da je on danas ve?i od dve milijarde, što govori protiv te teze.

Kako je objasnio skoro polovina gazdinstava od ukupnog broja onih koji licitiraju državno zemljište upu?ena je isklju?ivo na njega i nema drugu zemlju u privatnom vlasništvu.

“Investicije su dobrodošle, ali ne u obradu poljoprivrednog zemljišta, jer tu imamo konkurentnost, ve? u prera?iva?ke kapacitete. Tako?e treba imati u vidu da ?e 1. septembra 2017. godine gra?ani EU zbog potpisanog ŠP-a mo?i da kupe zemljište u Srbiji, pa je ovaj zakon trebalo da zaštiti doma?eg poljoprivrednika od nelojalne konkurencije iz inostranstva, kao što su uradile i sve druge zemlje”, kazao je on.

(RTV, Beta)

Podelite ovu stranicu!