Čaba Šepšei: Ne znam za bilo kakvu skupštinu

23 Sep 2008

Demokratska stranka vojvo?anskih Ma?ara nije za prekju?e sazvala skupštinu suboti?ke strana?ke organizacije, je…

Demokratska stranka vojvo?anskih Ma?ara nije za prekju?e sazvala skupštinu suboti?ke strana?ke organizacije, jer nju može da sazove samo konferencija – izjavio je za portal „Vajdaság Ma” ?aba Šepšei, predsednik lokalne organizacije.
„Mi smo u subotu saznali da ?ula Laslo poziva ljude telefonom, ali smo mislili da želi da osnuje novu stranku. Ina?e, obi?aj u DSVM je da se posle strana?ke skupštine na pokrajinskom nivou održavaju skupštine lokjalnih organizacija i to ?e, shodno odluci strana?ke konferencije, biti tek 18. oktobra u Temerinu“ – kazao je Šepšei.
Prema re?ima Šepšeija, za nedeljni skup nazna?en da je izborna skupština suboti?ke organizacije ni on sam nije dobio poziv, odnosno, stigao mu je mejlom od nepoznatog pošiljaoca „tek kada su ?ula Laslo i ostali održali konferenciju za novinare nakon skupa“. Šepšei ocenjuje da Zoran Še?erov ni ne bi mogao da bude predsednik lokalne organizacije, budu?i da nije ?lan stranke, jer, ?lanovi DSVM-a mogu biti samo oni koji su potpisali pristupnicu i ako je nju overila stru?na služba organizacije. To se – kako navodi Šepšei – do subote i do sednice skupštine nije dogodilo.
Nedeljni skup, nakon kojeg je, da podsetimo, saopšteno da je za novog predsednika suboti?ke organizacije DSVM izabran Zoran Še?erov, a za zamenika Balint Laslo – Šepšei smatra „privatnom akcijom ?ule Lasla“ , za kojeg je ocenio da se „udaljio od DSVM-a i da ne predstavlja stranku, ali ni interese Ma?ara“.

(www.vajdasagma.info)

Podelite ovu stranicu!