BUNJIK: Očekujemo mesto predsednika Skupštine AP Vojvodine

03 Jul 2008

Visoki

Visoki funkcioner Saveza vojvo?anskih Ma?ara i predsednik Novosadskog odbora SVM-a Zoltan Bunjik izjavio je ju?e da Ma?arska koalicija o?ekuje da im budu?i mandatar za sastav vojvo?anske vlade ponudi mesto predsednika Skupštine AP Vojvodine. On je na ju?erašnjoj konferenciji za novinare precizirao da demokratski principi nalažu da najzastupljenijoj stranci sledi mesto premijera, dok drugoj po snazi partiji ili koaliciji pripada mesto predsednika Skupštine.
Na pitanje da li su unutar Ma?arske koalicije odlu?ili o kadrovskim rešenjima za budu?e pozicije u Skupštini Vojvodine, Bunjik je odgovorio odre?no, rekavši da o?ekuju da ?e im u budu?oj pokrajinskoj vlasti pripasti resori obrazovanja, privrede, ekologije, propisa i manjina.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!