Buler: Vojvodina je rajski vrt Evrope

24 Jan 2012

U sledećem životu - Vojvođani

Izgleda da se za razliku od „istine o Srbiji”, „istina o Vojvodini” širi svetom. Tako je danas direktor nema?ke firme “Ekolend” (Ecoland) Rudolf Buler izjavio da Vojvodinu njeni potencijali ?ine “rajskim vrtom Evrope”. On je na okruglom stolu u okviru sajma Internacionalna zelena nedelja u Berlinu rekao da zbog dobrih iskustava u Vojvodini ova kompanija želi da proširi proizvodnju u ovoj pokrajini.

„Ekolend” je u mestu Tele?ka otvorila ?erku firmu „Ekolend Srbija” za proizvodnju organskih proizvoda

Buler je kazao da zemljište u Vojvodini ima „izuzetne karakteristike” i predstavlja odli?an potencijal za proizvodnju zdrave hrane, koja i malim proizvo?a?ima može doneti solidne zarade, saopšteno je iz Fonda za podršku investicijama u Vojvodini (VIP fond).

„Internacionalna zelena nedelja“, jedan od najve?ih sajmova poljoprivrede u svetu, koji se od 20. do 29. januara održava u Berlinu, okupio je ove godine više od 1.500 izlaga?a iz celog sveta, a organizatori o?ekuju da ?e Sajam u toku devet dana posetiti oko dva miliona ljudi.

Regionalni direktor sektora še?erne repe za jugoisto?nu Evropu nema?ke kompanije „Saat” Klaus Hek je tako?e istakao velike potencijale Vojvodine u poljoprivredi.

„Ako bih mogao opet da se rodim, u slede?em životu bih želeo da budem farmer u Vojvodini”, kazao je Hek. On je tako?e ispri?ao anegdotu o tome kako je, videvši prvi put vojvo?ansku crnicu, jedan njegov prijatelj poželeo da stane i da se, kako je rekao, „najede te plodne zemlje”.

E sada, Autonomija ?e pratiti dalje širenje „istine o Vojvodini”.

(Beta/Autonomija)

Podelite ovu stranicu!