Bugarski: Vojvodina nije uključena u pregovore sa EU

17 Jul 2015

"Na državnom nivou ne postoji politika i nema sistemskog planiranja, kada su evropski projekti u pitanju"

Pokrajinski sekretar za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski izjavio je danas da Vojvodina nije uklju?ena u poces pregovora sa Evropskom unijom.

Bugarski je na predstavljanju istraživanja “Evropa u Vojvodini” rekao da su predstavnici Vojvodine uklju?eni samo u poglavlja koja se ti?u zaštite životne sredine, dok u ostala nisu, pa ni u ona o poljoprivredi, u kojoj Vojvodina stvara zna?ajne tržišne viškove za Srbiju.

Prema njegovim re?ima, u periodu od 2007. do 2013. godine Vojvodine je apsorbovala više od 86 odsto projekata prekograni?ne saradnje, od ukupnog broja projekata koje je Srbija realizovala.

On je ocenio da Srbija za sedam godina može postati ?lanica Evropske unije, ukoliko bude dosledna na putu evropskih integracija.

Bugarski je rekao da “usko grlo” u realizaciji evropskih projekata predstavlja nedovoljan administrativni kapacitet doma?ih institucija.

Naveo je da dodatni problem predstavlja ?injenica da na nivou lokalnih samouprava ?esto smenjuju kadrove koji su stru?ni za pisanje evropskih projekata, isklju?ivo zbog politi?ke pripadnosti.

Bugarski je rekao da Vojvodina u okviru Fonda Evropski poslovi organizuje obuku za predstavnike lokalnih samouprava za pisanje evropskih projekata, zahvajuju?i ?emu ?e obu?iti “vosku” od oko 1.000 ljudi, koji ?e poznavati “matricu” EU.

“Nažalost, na državnom nivou ne postoji politika i nema sistemskog planiranja, kada su evropski projekti u pitanju”, kazao je Bugarski i dodao da nažalost ni lokalne samouprave ni regioni uglavnom ne mogu da realizuju projekte bez dozvole državnih institucija.

Istraživanje “Evropa u Vojvodini” sproveli su novinari Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV), uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za me?uregionalnu saradnju i loklalnu samoupravu.

Predsednik Izvršnog odbora NDNV-a Nedim Sejdinovi? rekao je da je od 45 lokalnih samoprava u Vojvodini, njih 44 poslalo odgovore na postavljena pitanja.

Precizirao je da odgovore nije poslala jedino opština Titel, koja prema rasploživim podacima i nije u?estvovakla u evropskim projektima.

Istraživa?ica Žužana Seren?eš kazala je da je najviše projekata realizovano u oblastima podizanja kapaciteta lokalnih samopurava i zaštite životne sredine, a najmanje u oblasti obrazovanja.

Ona je kazala da glavnu prepreku ur ealizaciji projekata predstavljanedovoljan broj stru?nih i osposobljenih kadrova, kao i nedovoljna budžetska sredstva za predfinansiranje i sufinansiranje evropskih projekata.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!