Bugarski: Vojvodina je interkulturalna jer živimo zajedno

20 Feb 2015

Konferencija mladih svetskih lidera u Novom Sadu

Vojvo?anski sekretar za me?uregionalnu saradnju Branislav Bugarski izjavio je da je vojvo?ansko društvo interkulturalno i internetni?ko jer ljudi žive jedni sa drugima a ne jedni pored drugih.

“Naše društvo je interkulturalno, interetni?ko, a namerno ne govorim multikulturalno, jer bi to zna?ilo da živimo jedni pored drugih, ali mi živimo jedni sa drugima, i zato insistiramo na interkulturalnom okruženju“, rekao je Bugarski na otvaranju konferencije nacionalnih evropskih lidera Me?unarodne komore mladih (JCI).

Dodao je da je Novi Sad idealno mesto za održavanje tog skupa, kao i Vojvodina, jer je multietni?ka, i jer u njoj živi 26 nacionalnih zajednica i šest jezika je u službenoj upotrebi.

„Vojvodina je motor Srbije, jer ?ini 30 odsto bruto društvenog proizvoda, i 35 odsto izvoza Srbije. To je regija okružena Evropskom unijom, odnosno Hrvatskom, Ma?arskom i Rumunijom, koje su ?lanice EU”, kazao je Bugarski.

Kako je na otvaranju konferencije rekao predsednik JCI za Srbiju Dragan Radivojevi?, JCI je u Srbiji relativno mlada organizacija kojoj je potrebna podrška za projekte koje u poslednjih 12 godina uspešno realizuje i kojima se ponosi.

Predsednik Me?unarodne komore mladih Ismail Hazneder ocenio je da je JCI Srbija po?ela da se razvija tokom proteklog perioda i svesrdno je pomagala ovu internacionalnu organizaciju.

Na Forumu u NovoM Sadu razmatra?e se tema slobode govora u klasi?nom i alternativnom novinarstvu, kroz tri razli?ita sektora: privatni, javni i nevladin sektor.

U JCI Srbija aktivne su komore u šest gradova: Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Subotici, Zrenjaninu i Leskovcu.

Svi ?lanovi JCI-a su volonteri i biraju da svoje slobodno vreme posvete kreiranju pozitivnih promena u društvu.

Ove godine JCI sve?ano proslavlja i stogodišnjicu rada, a broji oko 200.000 ?lanova u 115 zemalja sveta, ?iji je moto „Razvoj lidera sutrašnjice“.

Doga?aju u Novom Sadu prisustvuje više od 80 u?esnika iz 40 evropskih zemalja.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!