Bugarski: Vojvodina ima velika očekivanja od pregovora

07 May 2014

Nije čudo što se 87 odsto prekograničnih projekata u Srbiji realizuje baš u Vojvodini

Pokrajinski sekretar za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski izjavio je danas da Vojvodina ima velika o?ekivanja od pregovora Srbije sa Evropskom unijom, te da ?e taj proces, prema njegovom mišljenju, doprineti budu?oj decentralizaciji Srbije.

Bugarski je na konferenciji o procesu pridruživanja, koja je danas održana u Skupštini Vojvodine, rekao da Vojvodina o?ekuje da od samog po?etka bude uklju?ena u pregovara?ki proces, da bude konstruktivan partner i doprinosi procesu.

On je kazao da je Vojvodina i do sada pokazala konstruktivnu i dominantnu ulogu, jer je ispunila potrebne preduslove.

“Usvojili smo program razvoja 2014-2020, imamo administraciju koja može da nosi taj posao i obezbedili smo finansijska sredstva za pretfinansiranje i sufinansiranje projekata iz EU. Nije ?udo što se 87 odsto prekograni?nih projekata u Srbiji realizuje baš u Vojvodini”, rekao je Bugarski.

On je najavio da ?e u narednom periodu Vojvodina, zajedno sa partnerima iz Rumunije, Ma?arske i Hrvatske, imati više od 170 miliona evra na raspolaganju kroz projekte.

Dodao je da se najve?i napredak u saradnji o?ekuje sa Hrvatskom, jer su u prethodnom periodu sredstva prikupljana kroz tu saradnju bila “na nivou od nekoliko miliona evra”.

“Sad o?ekujemo da ?emo imati preko 30 miliona evra i to ?e nam pomo?i da rešimo pitanja koja se ti?u života gra?ana i sa jedne i sa druge strane granice, i oni treba da u?estvuju u donošsenju tih odluka”, kazao je Bugarski.

Na skupu je govorio i programski rukovodilac pri delegaciji Evropske unije u Srbiji Konstantinos Soupilas, koji je naglasio da ?lanstvo u EU Srbiji donosi mogu?nost za ve?e delovanje na inostranom tržištu, unapre?enje infrastrukture, konkurentnost i bolji standard života.

Me?unarodna konferencija “Nova etapa u procesu evropskih integracija Srbije – poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata” održana je danas u Skupštini Vojvodine, u organizaciji Fonda „Evropski poslovi“.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!