Bugarski: U pripremi Vojvođanski standard

04 Feb 2013

O nastavku saradnje USAID-a i Vlade Vojvodine

Pokrajinski sekretar za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski razgovarao je danas o nastavku saradnje sa direktorom Kancelarije za demokratiju i upravljanje USAID-a Piterom Viblerom (Peter Wiebler), saopštio je Pokrajinski sekretarijat za informacije.

Iako je planirano postepeno povla?enje USAID-a sa prostora Balkana, u narednih pet godina, Pokrajinski sekretarijat i USAID planiraju nastavak zajedni?kog rada na implementaciji dogovorenih mera koje vode daljem osnaživanju i demokratizaciji lokalnih samouprava na teritoriji Vojvodine, navodi se u saopštenju za javnost.

Bugarski je rekao da njegov sekretarijat nastoji da izgradi sveobuhvatni sistem rada u svim opštinama Vojvodine, zbog ?ega je zapo?et proces definisanja uslova „Vojvo?anskog standarda“.

Kako je objasnio, pod tim se podrazumeva strategija ekonomskog razvoja svake pojedina?ne opštine za period od 2014. do 2020. godine, obavezno formiranje kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, maksimalna funkcionalnost sistema „48 sati“ i uvo?enje sistema kvaliteta, to jest sertifikacija opština.

Piter Vibler je pohvalio ovaj predlog mera Pokrajinskog sekretarijata i ponudio pomo? USAID-a na izradi lokalnih antikorupcijskih mera, piše u saopštenju.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!