Bugarski traži člana iz Vojvodine u pregovaračkom timu

16 Nov 2015

Standardi primenjeni u Vojvodini da se primene za celu Srbiju

Pokrajinski sekretar za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski izjavio je danas da Vojvodina treba da bude više uklju?ena u pregovara?ke procese sa EU i da se ne?e odustati od ideje da u pregovara?kom timu postoji stalni ?lan iz Vojvodine.

Bugarski je za Radio Novi Sad ocenio da je važno da se uvaže standardi primenjeni u Vojvodini, te da je želja da se oni primene za celu Srbiju, jer je re? o najvišim standardima ?ak i po merilima EU.

“Naš stav je da samo u osam poglavlja nemamo klju?nu ulogu, kao što su na primer odbrana, Poglavlje 35, ali itekako smatramo da treba da budemo prisutni u svim temama koje se doti?u svakodnevnog života gra?ana. To je preko 70, 80 odsto regulative koja se sprovodi kako na teritoriji Vojvodine, tako i na nivou lokalnih samouprava”, kazao je pokrajinski sekretar.

Prema njegovim re?ima, Poglavlje 22 je jedno od klju?nih poglavlja, jer ?e definisati kako ?e izgledati država 2030. godine, ali Pokrajinsku vladu interesuje i kako ?e se raditi u oblastima poljoprivrede, ekologije, ljudskim pravima, nacionalnim zajednicama, medijskim slobodama.

“Mi u tim oblastima želimo direktno da u?estvujemo”, dodao je Bugarski.

On je naveo i da predstavništvo Vojvodine u Briselu direktno i indirektno deluje u pravcu boljitka i lobiranja u Briselu, a posebno sa partnerskim regijama.

“Misija Srbije ima oko 40 predstavnika, Hrvatska ih je imala 70  i siguran sam da ?e se u budu?nosti i?i ka tom podizanju kapaciteta. Verujem da i Beograd, zatim Niš, Kragujevac, kao i druge regije u Srbiji zaslužuju da imaju svoje predstavnike u Briselu”, istakao je pokrajinski sekretar.

Branislav Bugarski je kazao i da su rezultati Vojvodine vrlo vidljivi, jer je od svih realizovanih prekograni?nih projekata ?ak 86 odsto realizovano na teritoriji Vojvodine.

On je najavio i da ?e do kraja godine u Kancelariji Vojvodine u Briselu biti troje predstavnika.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!