Bugarski: Tisa kao međunarodni plovni put

13 Jul 2015

Preduslovi za kvalitetniji i efikasniji saobraćaj na reci Tisi

Pokrajinski sekretarijat za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u saradnji sa neprofitnom organizacijom Dunav-Kriš-Moriš-Tisa, osmislio je projekat kako bi se stvorili adekvatni preduslove za razvoj me?unarodnog saobra?aja duž reke Tise, izjavio je danas resorni sekretar Branislav Bugarski.

Implementacija tog projekta je po?ela 2013. godine i završava se krajem jula ove godine, a Bugarski je na sastanku sa predstavnicima nadležnih institucija Srbije i Ma?arske rekao da su u prethodnoj fazi projekta obu?eni pripadnici ma?arske i srpske Uprave carina i Grani?ne policije da govore srpski i ma?arski jezik.

Stvoreni su i infrastrukturni preduslovi gde mogu da se održavaju kontrole carine na pristaništima za kontrolu plovnih objekata, a sve u cilju daljeg razvoja turisti?ke ponude i podizanja konkurentnosti privrede kroz razvoj kargo saobra?aja na Tisi, objasnio je Bugarski.

On je kazao da ?e ovim projektom biti unapre?eni društveno-ekonomski razvoj i sa ma?arske i sa srpske strane, i stvoreni preduslovi za kvalitetniji i efikasniji saobra?aj na reci Tisi.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!