- Autonomija - http://www.autonomija.info -

Bugarski: Srbija što pre da ratifikuje Madridsku konvenciju

Pokrajinski sekretar za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski izjavio je danas da o?ekuje da Srbija što pre ratifikuje Madridsku konvenciju koja ?e, prema njegovim re?ima, unaprediti sve segmente prekograni?ne saradnje.

“Cilj nam je da u?imo na osnovu najintenzivnijih primera prekograni?ne saradnje koja je trasirana i u Savetu Evrope, koja je deo politike Evropske unije, a koja se primenjuje na nema?ko-francuskoj granici uz doprinos unapre?enju života stanovnika regije”, rekao je Bugarski tokom drugog dana posete pokrajini Baden-Virtemberg i regiji Alzas.

Generalni sekretar Saveta Evrope Andreas Kifer istakao je da je namera SE bila da se Madridskom konvencijom pruži pravni okvir za podsticanje saradnje u oblasti regionalnog, ruralnog i urbanog razvoja, zaštite životne sredine, poboljšanja rada javnih ustanova i preduze?a i omogu?avanje brzog reagovanja prilikom prirodnih nepogoda ili nesre?a.

On je istakao da Srbija još uvek nije ratifikovala Madridsku konvenciju, te da se to od nje o?ekuje i da se nada da ?e to biti uskoro.

“Za održivu prekograni?nu saradnju od izuzetne važnosti je da se finansiraju aktivnosti koje su definisane kao prioritetne. Bolje rezultate imaju regioni koji su se fokusirali na jasne ciljeve, a tako se stvara ve?a vidljivost i upotrebljivost rezultata saradnje za stanovnike regije”, naglasio je Kifer.

Predstavnik Saveta Evrope Tim Lisneu naglasio je da je dokumentom iz Madrida u preambuli odlu?eno da države unaprede prekograni?nu saradnju i doprinesu privrednom i društvenom napretku pograni?nih podru?ja.

Re? je o formi prava, koja nema snagu direktne primene, ali predstavlja okvir za uspostavljanje i ja?anje bilateralnih i trilateralnih oblika saradnje.

Linseu je dodao da su problemi teritorijalnog integriteta i problem sa susednim državama, uticali na limitiraju?e delovanje Madridske konvencije, koja je u najve?em broju evropskih zemalja ratifikovana.

 (Beta)

Podelite ovu stranicu!