Bugarski: Situacija na Horgošu teška, a na granici sa Hrvatskom ima još mina

16 Sep 2015

Pokrajinska vlada za smeštaj izbeglica ustupila objekat Principovac u opštini Šid

Pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu Branislav Bugarski izjavio je danas da je situacija na Horgošu teška, a da je no?as izme?u dva prelaza i na zelenoj površini izme?u njih bilo više od dve hiljade izbeglica.

Bugarski, koji je no? proveo u Kanjiži, objasnio je da ?e se danas prvo rešavati problem sa toaletima i vodom za izbeglice i naveo da su no?as podeljeni i prekriva?i.

“I pored uverevanja Ma?arske da podizanje žice ne?e ništa promeniti, nažalost, i te kako jeste, jer je glavni putni pravac trenutno van funkcije i to je najve?i problem koji dve vlade moraju rešiti u toku današnjeg dana”, kazao je Bugarski za agenciju Beta.

On je objasnio i da su ma?arske vlasti no?as pozivale izbeglice da se registruju, ali da su odmah nakon toga izdavale rešenja o odbijanju zahteva za azil i zabrani ulaska u EU na deset godina, nakon ?ega su te izbeglice vra?ene u Srbiju.

“Mislim da republi?ka vlada mora oštro da reaguje u Briselu i da traži da se i Srbija uklju?i u rešavanje problema, ali na konstruktivan i proaktivan na?in”, dodao je pokrajinski sekretar.

On je kazao i da je ju?e na srpsko-makedonskoj granici registrovano oko 1.600 ulazaka, te da je to broj izbeglica koji se danas o?ekuje na Horgošu, ali i na granici sa Hrvatskom.

Bugarski je podsetio i da je Pokrajinska vlada ustupila Komeserijatu za izbeglice objekat Principovac kod Šida, koji ima kapacitet od oko 200 ležajeva.

“Me?utim, taj kapacitet zavisi od organizacije, jer tamo ima prostora da se smesti i više ljudi”, kazao je Bugarski.

Pokrajinski sekretar je upozorio i da na granici sa Hrvatskom nisu do kraja razminirana podru?ja koja su bila zahva?ena ratom iz devedesetih godina prošlog veka što može da predstavlja veliku opasnost za izbeglice.

“Za vreme poplava u Jameni (iz 2014. godine) imali smo situacije da je voda nosila nagazne mine, ali ne želim da spekulišem koliki je ta?an rizik od njih. Sigurno je da postoje delovi koji i dalje nisu razminirani”, istakao je Bugarski.

On je rekao da ?e Pokrajinska vlada nastaviti da pomaže sve lokalne samouprave na teritoriji Vojvodine i da se izbegli?ka situacija prati iz ?asa u ?as.

Vojni kompleks u Somboru postaje prihvatni centar za izbeglice

Štab za vanredne situacije Grada Sombora doneo je odluku da se vojni kompleks “Venac” osposobi za boravak izbeglica.

Na sastanku, kojem su sem ?elnika grada i javnih institucija, prisustvovali i predstavnici Crvenog krsta, Vojske Srbije, policije i Komeserijata za izbeglice, re?eno je da su javna komunalna preduze?a i gradske ustanove ve? po?ele ?iš?enje tog objekta kako bi ga osposobile za prihvat ljudi.

Na sastanku je konstatovano i da su sve službe u stanju pripravnosti, te da to ne remeti njihove teku?e poslove i funkcionisanje grada, javila je danas Radiotelevizija Vojvodine.

(Autonomija/Beta)

Podelite ovu stranicu!