Bugarski: Podrška poljoprivredi stub Vojvodine

31 Mar 2016

Ambicija Pokrajinske vlade je da razvija selo u Vojvodini

Pokrajinski sekretar za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski izjavio je danas da je ambicija Pokrajinske vlade da razvija selo u Vojvodini.

Bugarski je sa predavanja “Evropski fondovi za ruralni razvoj – slovena?ka iskustva” poru?io da je poenta kritika upu?enih republi?koj Vladi da neke njihove odluke u velikoj meri otežavaju život na selu i osiromašuju i njega i malog poljoprivrednika.

“Naša ideja je da u Srbiji budemo najuspešniji i u tom kontekstu da koristimo evropske fondove”, rekao je Bugarski.

Poslanik u Evropskom parlametu Franc Bogovi? objasnio je da je oko dve tre?ine finansija koje su Sloveniji stigle iz evropskih fondova od 2003. godine do danas otišlo na ruralni razvoj.

“Prvo morate imati viziju, zatim da je stavite na papir i da u administrativnom smislu imate tim ljudi koji ?e na tome raditi svim srcem”, rekao je Bogovi?.

Predavanje je održano u Ba?kom Petrovcu u organizaciji Pokrajinske vlade, Agencije za regionalni razvoj Vojvodine, Razvojnog centra “Srce Slovenije” i Opštine Ba?ki Petrovac.

U pitanju je priprema vojvo?anske privrede za po?etak koriš?enja sredstava iz fondova EU, koji su namenjeni ruralnom razvoju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!