Bugarski: Odlično predstavljanje Vojvodine u Briselu

10 Oct 2014

Velika perpsektiva za Vojvodinu u Briselu

Pokrajinski sekretar za me?uregionalnu saradnju Branislav Bigarski izrazio je danas zadovoljstvio na?inom na koji se Vojvodina predstavila na manifestaciji “Otvoreni dani (Open Days) u Briselu i rekao da je to bila jedna od najefikasnijih poseta pokrajinske delegacije Briselu do sada.

Bugarski je na konferenciji za novinare rekao da je pokrajinska delegacija u prethodna tri dana održala niz veoma zna?ajnih sastanaka sa brojnim kolegama iz razli?itih evropskih regiona, ambasada, evropskim zvani?nicima, na kojima je najavila aktivnosti koje se odnose na razvoj Vojvodine kao regiona.

Naveo je da su “usaglašene potrebe” za saradnju Vojvodine i regiona kao što su Prešov u Slova?koj, Ron-Alpi u Francuskoj, nema?ka pokrajina Hesen, zatim Lombardija u Italiji, kao i za unapre?enje postoje?e saradnje sa regionima u Hrvatskoj, Italiji, Nema?koj i drugim.

Bugarski je rekao da se oblasti saradnje uglavnom odnose na razvoj poljoprivrede i agrobiznisa, saradnju u okviru Dunavske strategije, zatim u obrazovanju, privredi, kulturi i informisanju.

Prema njegovim re?ima, poseta je pokazala da Fond Evropski poslovo Vojvodine odli?no radi u Briselu i da mogu da se postignu još bolji rezultati.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!