Bugarski: Moramo se boriti za talente

19 May 2015

Mnogi mladi ljudi odlaze iz zemlje i treba im pružiti mogućnosti da se istaknu

Pokrajinski sekretar za me?uregionalnu saradnju Branislav Bugarski izjavio je da se politi?ari moraju boriti za talente koji mogu doprineti da živimo u boljoj državi.

“Politi?ari se moraju boriti za talente, da naša deca imaju perspektivu, ali za to se mora naporno raditi. Te borbe nema ako se sve generacije ne budu okupile oko zajedni?kog cilja, a naša budu?nost je uvek osigurana kroz saradnju sa mla?im generacijama, jer ?e te mlade generacije osigurati i našu budu?nost”, rekao je Bugarski na sve?anosti u zgradi Pokrajinske vlade, na kojoj je promovisano deset mladih talenata u okviru projekta “Deset izvanrednih mladih osoba” (Ten Outstanding Young Persons, TOYP).

Re? je o priojektu koji sprovodi Me?unarodna komora mladih (Junior Chamber International, JCI), s ciljem da se predstave dostignu?a mladih ljudi u pet oblasti: unapre?enje državne uprave i ja?anje politi?kih i pravnih okvira, dostignu?a u kulturi, doprinos poštovanju ljudskih prava, dece i mira u svetu, liderstvo u humanitarnom radu i volonterizmu i li?na unapre?enja i dostignu?a.

Pored Bugarskog, ?lanovi žirija bili su eminentni stru?njaci kao prof. dr Fuada Stankovi?, predsednica Odbora za evropske integracije i me?uregionalnu saradnju Skupštine Vojvodine Maja Sedlarevi?, savetnica u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju Biljana Deli?, direktor Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku Zoran Arbutina i mnogi drugi.

Bugarski je izrazio nadu da ?e oni opredeliti da ostanu u državi.

Deset mladih lidera koji su izabrani u?estvova?e u svetskom izboru, koji se organizuje u Japanu.

Predsednik JCI u Srbiji Dragan Radivojevi? je rekao da mnogi mladi ljudi odlaze iz zemlje, i treba im pružiti mogu?nosti da se istaknu. On je apelovao na javnost da podrži njihovo delovanje i angažovanje.

JCI TOYP uspostavljen u SAD 1932. godine, a od tada se uspešno organizuje svake godine u preko 20 zemalja širom sveta. Za cilj ima prepoznavanje mladih ljudi koji se odlikuju uspehom u svojim oblastima i na taj na?in stvaraju pozitivne promene u okruženju.

JCI je me?unarodna organizacija mladih aktivnih gra?ana, ima 200.000 aktivnih i mnogobrojne po?asne ?lanove koji u?estvuju u projektima, konferencijama i seminarima. Broji preko 5.000 lokalnih organizacija, u 115 zemalja širom sveta.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!