Bugarski: Energo Zelena i fruškogorski autoput čekaju Vladu Srbije

08 Dec 2014

Neophodna sednica Pokrajinske i Vlade Srbije

Pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu i me?uregionalnu saradnju Branislav Bugarski pozvao je Republi?ku vladu da postigne kompromis sa investitorima oko fabrike Energo Zelena u In?iji i upozorio da bi ignorisanje ovog problema moglo dovesti u pitanje opstanak mesne industrije u Srbiji. On je zapitao Vladu i šta se dešava sa fruškogroskim tunelom i zbog ?ega još uvek nije raspisan tender “za ovu strateški važnu deonicu za Vojvodinu”, uz ocenu su ovo samo neka od goru?ih pitanja koja bi trebalo razmotriti na zajedni?koj sednici Pokrajinske i Vlade Srbije, ?ije sazivanje je ve? zatraženo iz Banovine.

“Zbog ignorisanja problema sa Energo Zelenom sve najave o ulaganjima u oblasti mesne industrije dovode se u pitanje, jer nema ko da upravlja otpadom koji oni imaju u svakodnevnoj proizvodnji. Uz to, možemo do?i u problem da ?e morati da se ugasi i postoje?a mesna industrija zato što dve kafilerije koje te poslove obavljaju imaju daleko manji kapacitet od realnih potreba tržišta. A bez sertifikata za adekvatno upravljanje otpadom, mora?e da ugase proizvodnju”, istako je Bugarski u izjavi za portal Radio-televizije Vojvodine.

On je podsetio da je Pokrajina u?estvovala u dovo?enju Energo Zelene, u paketu sa Vetroparkom u Banatu. Kako kaže, obe investicije bile su od velikog zna?aja za Vojvodinu. “Fabrika Eenergo Zelena izgra?ena je u rekordnom roku. Investotor je uložio 21 milion evra. A pošto je naš zakonski sistem u toj oblasti uskla?en sa standardima i praksom Evropske unije, investitor je video svoju šansu”, naveo je on.

Me?utim, on kaže da je, nakon što su po?eli da rade, po pritužbama investitora, nastao problem zbog toga što se toleriše rad dve kafilerije na teritoriji Srbije iako nisu u potpunosti uskla?eni sa zakonskim okvirom. “I o?igledno sistem ne funkcioniše onako kako je to propisano zakonom. Procene životinjskog otpada na teritoriji Srbije nisu u saglasnosti sa onim što se prikupi kao animalni otpad, dok ni klasifikacija tog animalnog otpada nije adekvatno ura?ena”, naveo je Bugarski.

Dodaje da je u ingerenciji APV bilo samo izdavanje gra?evinske i upotrebne dozvole, te da pokrajinska vlast ne može da uti?e na pitanje zakonske regulative .

“Mi insistiramo na dijalogu i na kompromisu. To je važno, ne samo zbog troška arbitraže i tereta za budžet Srbije, ve? i zbog toga što bismo, u suprotnom, poslali loš signal za sve potencijalne investitore u Srbiji iz oblasti prehrambene industrije, a Vojvodina prevashodno tu vidi svoj interes. Naime, u oblastima poljoprivrede i i prehrambene industrije do sada smo imali preko 2,5 milijarde evra stranih ulaganja i verujemo da je to veliki zalog za budu?nost”, istakao je on.

U slu?aju Energo Zelene, kako je ocenio, radi se prvenstveno o bezbednosti hrane, uz opasku da se zbog ovih nesporazuma otvara i pitanje “da li ?emo do?i u situaciju da nam se na tržište vra?a kontaminirana hrana”.

“O?igledno da republi?ka vlada smatra da, pošto ve? živimo u siromašnim uslovima, ne moramo da brinemo ni o zdravlju. To je pokazala i afera aflatoksin, a ovo je samo još jedan teg na istom tasu lošeg upravljanja pitanjem bezbednosti hrane”, kazao je Bugarski.

Energo zelena 2Belgijska kompanija Energo Zelena podnela je krajem novembra zahtev za arbitražu protiv Republike Srbije pred Me?unarodnim centrom za rešavanje investicionih sporova u Vašingtonu, a zbog, kako su naveli, “sistematskih propusta Republike Srbije da sprovede sopstvene propise u oblasti prerade životinjskog otpada što je ugrozilo održivost poslovanja kompanije Energo Zelena u Srbiji”. Kompanija je, tako?e, odlu?ila da obustavi sve aktivnosti postrojenja u In?iji.

Komentarišu?i stavove Minsitarstva poljoprivrede po kojima je ovaj problem posledica pokušaja Energo Zelene da pribavi monopolski položaj, Bugarski je rekao da su takve poruke Ministarstva “sramotne”.

“To su sramotna objašnjenja, pogotovo ako se uzme u obzir koliki je kapacitet Energo Zelene i koliki je tržišni potencijal. Bilo bi fascinatno u takvim uslovima utvrditi monopolski položaj. Uostalom, nije pitanje za Ministarstvo poljoprivrede da utvr?uje postoji li monopolski položaj, ve? to ?ini Komisija za zaštitu konkurencije. Ali, pošto se Ministarstvo ve? upustilo u to, bilo bi zanimljivo ?uti kako ?e prokomentarisati spajanje Merkatora i kompanije Idea”, kazao je on.

Bugarski smatra da nije ni?iji interes da se Energo Zelena zatvori, niti da se problemi guraju pod tepih, odnosno “da se drugim kafilerijama dozvoljava da rade mimo propisa, te da se zbog toga prakti?no tera investitor koji radi po propisima”.

“Ako ne reaguje Vlada Srbije, reagova?e, nažalost, Ma?unarodna arbitraža. I umesto da rešimo problem, mi ?emo do?i u situaciju da ?emo morati da pla?emo štete, jer investitor traži da se nadoknadi investicija i gubici koje je imao u poslovanju zbog nedosledne primene propisa, kao i da mu se nadoknadi izgubljena dobit. To nije interes Srbije. Mora se razgovarati sa investitorima. Bez toga nema ekonomskog rasta i napretka”, zaklju?io je on.

Zašto kasni fruškogorski autoput ?

Bugarski je zapitao i da li ?e radna grupa Vlade Srbije “kona?no uspeti da raspiše tender za fruškogorski autoput”, za šta je, kako je naveo, “izgubljeno ve? dve godine a da se nismo pomerili napred i to iskjlu?ivom kirivicom Republi?ke vlade”.

“?ekali smo najpre da se vlada formira, pa rekonstrukciju, pa vanredne izbore, pa menjanje resornih ministara… Ali, gra?ani Iriga i dalje pate”, naglasio je.

Ocenio je da ova deonica, odnosno fruškogorski tunel, ima potencijal da bude dobar projekat za javno-privatno partnerstvo, ali da prethodno mora da se pripremi neophodna dokumentacija.

“Stvarno više ne razumem šta se dešava u resornom Ministarstvu. Ako ve? postoji tolika briga za Vojvodinu, koliko se to verbalno proklamuje, onda je valjda najmanji problem da se objavi tender za idejni projekat kako bismo mogli da u?emo u pregovore o daljim koracima, te da tražimo privatnog partnera za gradnju tunela ili da tražimo finansiranje od me?unarodnih finansijskih instiutucija”, smatra Bugraski.

On je dodao da bi zbog ovih problema, kao i reševanje pitanja finansiranja nadležnosti Pokrajine, ali i drugih otvorenih pitanja, moralo do?i do dijaloga izme?u dva nivoa vlasti, odnosno zajedni?ke sednice dveju vlada.

“Ovo su zapravo o?igledni primeri zašto je decentralizacija važna, kao i princip subsidijarnosti, koji uklju?uje jasnu podelu odgovornosti”, zaklju?io je on.

Branka Dragovi? Savi? (RTV)

Podelite ovu stranicu!