Bugarska zabranila tehnologiju fraking

18 Jan 2012

Vlada Bugarske je danas, priklanjajući se pritisku javnosti, zabranila američkoj naftnoj kompaniji "Ševron" da eksploatiše gas iz uljnih škriljaca u Bugarskoj koristeći tehnologiju ekstrakcije, poznatu kao "fraking".

Bugarski ministar energetike Traj?o Trajkov je rekao da ?e “Ševron” u okviru današnje odluke” i dalje imati pravo da ispituje naftu i gas, ali bez koriš?enja kontroverzne tehnologije hidrauli?nog lomljenja”.
Hiljade Bugara je prošle sedmice protestovalo širom te zemlje protiv planova vlade o proizvodnji gasa iz uljnih škriljaca i koriš?enja prljave tehnologije frakinga, tvrde?i da ?e to naneti nepovratnu štetu ?ovekovoj okolini i ljudskom zdravlju. Bugarska je prošlog juna dala dozvolu ameri?kom “Ševronu” za istraživanje škriljnog gasa u severoisto?nom delu zemlje. Potencijalne rezerve škriljnog gasa u tom podru?ju, glavnom žitorodnom regionu Bugarske, procenjuju se na bilion kubnih metara.
Bugarska, koja gotovo u potpunosti zavisi od ruskih isporuka gasa, ve? odavno se zalaže za diversifikovanje isporuka tog energenta, uklju?uju?i njegovu proizvodnju iz škiljaca.
Bilo je predvi?eno je da “Ševron” pripremi petogodišnji projekat, vredan 50 miliona evra (72 miliona dolara) i investira ?etiri miliona evra (5,8 miliona dolara) u zaštitu životne sredine.
Trajkov je objasnio da sada nije mogu?e istraživati škriljni gas sa dozvolama koje su ve? date i dodao da se od kompanija traži da dostave program rada u kojem ?e biti nazna?ene metode ekstrakcije koje ?e morati da pro?u razli?ite provere na uticaj na ?ovekovu okolinu.
Bugarski parlament ?e u sredu glasati o predlogu za potpunu zabranu tehnologije hidrauli?nog lomljenja u Bugarskoj i u njenim teritorijalnim vodama u Crnom moru Taj predlog je dala vladaju?a partija desnog centra GERB i o?ekuje se da ?e on biti odobren.

(agencije)

Podelite ovu stranicu!