Bugarska produžila zabranu prodaje zemljišta strancima

24 Oct 2013

Odluka koja je doneta na incijativu nacionalističke partije Ataka, mogla bi da za posledicu ima sankcije EU

Bugarski parlament je i pored upozorenja Evropske unije odobrio 22. oktobra produženje zabrane prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima na još šest godina, do 2020. godine. Odluka koja je doneta na incijativu nacionalisti?ke partije Ataka, mogla bi da za posledicu ima sankcije EU. U Evropskoj komisiji navode da bi za podruženje zabrane morao da se menja Ugovor o pristupanju Bugarske, a da eventualne izmene moraju da odobre sve ?lanice EU. To, tako?e, otvara put za recipro?ne mere ili zahteve ?lanica EU Bugarskoj.

Od 221 prisutnih poslanika u bugarskom parlamentu 171 je glasalo za predlog za produženje zabrane za još šest godina. Predlog su podržala 23 poslanika Atake, kao i 89 poslanika konzervativne stranke Gerb, ali i 59 od 84 socijalista koji nisu poštovali stav svoje poslani?ke grupe.

Uo?i ulaska u EU 2007, Bugarska je izmenila ustav kako bi omogu?ila strancima da kupuje zemljište ali je uvela moratorijum koji isti?e 1. januara 2014. Zabrana je sada, nakon odluke parlamenta, produžena do 1. januara 2020.

“Bugarska ?e imati ozbiljne probleme sa svojim evropskim imidžom. Moderna Bugarska ne treba da svoju politiku zasniva na populizmu”, rekao je predsednik bugarskog parlamenta, socijalista Mihail Mikov.

Predsednik Bugarske ima pravo veta na zakone, ali Skupština može i odbaciti njegov veto.

Kupovina zemljišta je osetljivo pitanje u najsiromašnijoj ?lanici Unije, gde se poljoprivredno zemljište prodaje za cenu skoro deset puta nižu od proseka EU.

Stranci mogu da kupuju zemljište preko kompanija registrovanih u Bugarskoj.

Brisel: Nema osnova za produženje zabrane

Portparolka Evropske komisiji Šantal Hjuz (Chantal Hughes) je rekla za bugarski radio BNR da se zabrana ne može produžiti dva meseca pre isteka.

“Ako Bugarska želi da moratorijum ostane na snazi po?etkom naredne godine, mora da dobije podršku svih ?lanica EU, rekla je Hjuzova, koja je portparolka evropskog komesara za jedinstveno tržzište, preneo je EurActiv.com.

Ona je dodala da to zna?i da mora da se revidira Ugovor o pristupanju i da izmene ratifikuje svih 28 ?lanica.

U okviru revizije ?lanice bi mogle da traže recipro?ne mere, poput produženja ograni?enja pristupa tržištu rada bugarskim radnicima, podse?a EurActiv.com.

Šantal Hjuz je rekla da ugovor o pristupanju ne predvi?a nikakvo produženje zabrane. “Zato mi o?ekujemo da Bugarska otvori svoje tržište u skladu sa svojim obavezama”, rekla je ona za bugarski nacionalni radio.

Stranka turske manjine MDL koja sa socijalistima ?ini vladu predvo?enu Plamenom Orešarskim, najavila je da ?e “odluku koja je u suprotnosti sa Ugovorom o pristupanju Bugarske EU osporiti pred Ustavnim sudom”.

Maglena Kuneva, koja je predvodila pregovore o pristupanju Bugarske EU, rekla je da bi, ako se zabrana kupovine zemljišta produži, mogle da uslede sankcije EU.

Podsetila je da je Brisel ve? odbio zahtev Rumunije koja je pristupila kad i Bugarska EU 2007, da produži zabranu kupovine zemljišta.

I Srbija bi da produži rok do 2025.

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju izme?u EU i Srbije je predvi?eno da Srbija u roku od ?etiri godine od stupanja na snagu tog sporazuma omogu?i državljanima EU da sti?u pravo svojine na nepokretnosti, uklju?uju?i poljoprivredno zemljište. Taj rok je po?eo da te?e 1. septembra 2013, kada je na snagu stupio SSP, tako da bi Srbija trebalo da liberalizuje to tržište 2017.

Ministarstvo poljoprivrede najavilo je da Srbija planira da zatraži da se period tokom koga stranci ne mogu kupovati poljoprivredno zemljište produži na još osam godina po isteku ?etiri godine primene SSP, odnosno do 2025. To bi zahtevalo izmene SSP koje bi morale da ratifikuju sve ?lanice.

(EurActiv)

Podelite ovu stranicu!