Bugarska odbacila sporazum o izgradnji naftovoda

07 Mar 2013

Bugarski parlament je izglasao odbacivanje sporazuma o izgradnji naftovoda u iznosu od milijardu evra, kojim je bio predviđen transport ruske nafte do luke na severu Grčke

Bugarski parlament je izglasao odbacivanje sporazuma o izgradnji naftovoda u iznosu od milijardu evra, kojim je bio predvi?en transport ruske nafte do luke na severu Gr?ke.

Sa 115 glasova prema 25, bugarski parlament je podržao vladinu odluku o povla?enju iz projekta, navode?i kao razlog troškove i zabrinutost javnosti oko mogu?ih posledica tog projekta po okolinu.

Prvobitno je bilo predvi?eno da naftovodom dužine 282 kilometra godišnje bude isporu?eno 35 miliona tona ruske nafte preko Bugarske do Aleksandrupolisa u severoisto?noj Gr?koj.

Bugarska je pre godinu dana predložila Rusiji i Gr?koj da se dogovore oko otkazivanja trilateralnog sporazuma, dodaju?i da ?e se jednostrano povu?i iz sporazuma posle isteka perioda od godinu dana.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!