Budžet Vojvodine rebalansom umanjen za 1,29 milijardi dinara

15 Oct 2014

Vojvodina se neće zaduživati

Pokrajinska vlada utvrdila je danas Predlog odluke o rebalansu budžeta Vojvodine za 2014. godinu, kojim je pokrajinski budžet smanjen za 1,29 milijardi dinara, odnosno za nešto manje od dva odsto, i iznosi 64,85 milijardi dinara.

Pokrajinska vlada je saopštila da je odustala od planiranog zaduživanja u ovoj budžetskoj godini, zbog loših uslova na fiannsijskom tržištu, pa ?e se nabavka medicinske opreme za kompleks “Kamenica dva” realizovati iz teku?ih prihoda budžeta Vojvodine.

Likvidne mogu?nosti budzeta, pre svega raspoloživa sredstva koja poti?u iz viška prihoda iz prethodnih godina, omogu?avaju da se zaduživanje kao planirani izvor finansiranja medicinske opreme, zameni u jednom delu sredstvima kojima budzet raspolaže, objašnjava se u saopštenju sa sednice Pokrajinske vlade.

Dodaje se da je predlogom rebalansa, a na preporuku Vlade Srbije, predvi?eno 360 miliona dinara za potrebe finansiranja nastavka gradnje Žeželjevog mosta preko Dunava u Novom Sadu.

Pokrajinska vlada sa današnje sednice uputila je Skupštini Vojvodine Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplo?enje za drugo, tre?e i svako naredno dete.

“S obzirom na negativne demografske tendencije u Pokrajini, veoma je bitno stvoriti mogu?nost za vešta?ko oplo?enje ne samo za prvo dete”, piše u saopštenju.

Predlaže se da to pravo može da ostvari porodica, bra?ni i vanbra?ni partneri, koji imaju najmanje jedno zajedni?ko dete ili dete koje pripada jednom od partnera, kada pacijentkinja nema više od 44 godine starosti, i gde par ima prebivalište na teritoriji Vojvodine, najmanje godinu dana od dana pozitivnog mišljenja Stru?ne komisije za biomedicinski potpomognuto oplo?enje Klini?kog centra Vojvodine u Novom Sadu.

Sredstva za sufinansiranje ovih troškova obezbe?uju se u budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine, navodi se u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!