Budžet Novog Sada 19,9 milijardi dinara, svinjarije se nastavljaju

29 Dec 2014

SPS formirao odborničku grupu bez ijednog socijaliste!?

Skupština grada Novog Sada usvojila je ve?eras, nakon burne rasprave, budžet za 2015. godinu, u iznosu od 19,9 milijardi dinara, a nakon toga sednica je nastavljena sa dnevnim redom koji ima 80 ta?aka.

?lan Gradskog ve?a za finansije Dejan Mandi? kazao je na sednici da je budžet manji za 450 miliona dinara u odnosu na 2014. godinu, dok su predstavnici opozicije tvrdili da je manji za ?etiri i po milijarde dinara.

Mandi? je kazao da ?e za investicije biti izdvojeno 30 odsto sredstava iz budžeta.

Odbornici opozicionih Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine optužili su vladaju?u koaliciju da je prekršiula statut Skupštine grada, jer je Predlog budžeta odbornicima dostavljen dva dana pred po?etak skupštine, a ne 72 sata pre po?etka zasedanja, zbog ?ega opozicija nije mogla da podnese amandmane.

Socijalisti?ka partija Srbije danas je formirala novu odborni?ku grupu, u kojoj nijedan ?lan nije iz te stranke.

Prethodno je predsednik Pokrajinskog odbora SPS-a Dušan Bajatovi? rekao da odbornici Siniša Sevi?, koji je i predsednik Skupštine grada, zatim ?or?e Petrovi? i Klaudija Ili? više ne predstavljaju socijaliste u Skupštini grada.

Nova odborni?ka grupa ima sedam odbornika i u njoj su Tihomir Nikoli? iz PUPS-a, Jelena Crnogorac iz Jedinstvene Srbije, zatim Petar ?irovi? i Branko Peji?, bivši odbornici Demokratske stranke Srbije, kao i nekadašnji odbornici DS-a Sla?ana Križani?, Ana Vozar i Danijel Borbaš.

Ta nova odborni?ka grupa se zove “Za Novi Sad”.

Siniša Sevi? je rekao da Dušan Bajatovi? nije nadležan da smenjuje ?lanove partije i dodao da oni mogu da budu smenjeni samo odlukom predsednika stranke i predsedništva, koje još uvek nije formirano.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!