Bubnjevića i dalje boli

28 Jan 2012

Tužio novinarku i – izgubio!

Viši sud u Zrenjaninu odbio je privatnu tužbu glavnog urednika lista “Zrenjanin” i ?lana Upravnog odbora Radiotelevizije Vojvodine (RTV) protiv lista “Blic” i novinarke novosadskog dopisništva tog beogradskog dnevnika Ane Lali?.

Sud je Bubnjevi?a obavezao da Lali?evoj isplati 57.000 dinara na ime troškova postupka, navodi se u presudi.

Bubnjevi? je u tužbi tražio 100.000 dinara za pretprljene duševne bolove zbog teksta objavljenog u Blicu u maju ove godine.

Re? je o tekstu u kojem je novinarka novosadskog dopisništva „Blica” Ana Lali? prenela reakciju koalicije nevladinih organizacija Gra?anska Vojvodina, povodom imenovanja Bubnjevi?a za ?lana Upravnog odbora RTV-a.

Bubnjevi? je naveo da mu je tim tekstom narušen ugled i dodao da mu je zbog njega ameri?ka ambasada u Beogradu otkazala ve? zakazano putovanje u SAD, na stru?no usavršavanje.

Branioci „Blica” i novinarke Ane Lali? kazali su da je list preneo reakciju Gra?anske Vojvodine i podsetili da je Bubnjevi?eva kandidatura za ?lana UO RTV-a bila odbijena 2009. godine, nakon što je Gra?anska Vojvodina skrenula pažnju javnosti da je glavni urednik lista „Zrenjanin” potpisan kao šef marketinga na koricama knjige „Slu?aj Nacionalni stroj”.

Autor te knjige je osu?ivani Goran Davidovi?, koga su mediji ozna?avali nadimkom „Firer”, bivši neformalni lider neonacisti?ke organizacije Nacionalni stroj, ?ije je delovanje Ustavni sud Srbije zabranio u junu ove godine.

Branioci su ukazali da je „Blic” preneo reakciju Gra?anske Vojvodine na odluku Saveta RRA na imenovanje ?lanova UO RTV-a, a ne reakciju na Dalibora Bubnjevi?a.

Gra?anska Vojvodina je u tom saopštenju Bubnjevi?a okvalifikovala kao „pomaga?a” Nacionalnog stroja.

Bubnjevi? je tokom su?enja negirao da je imao bilo kakve veze sa promocijom sporne knjige, u kojoj su izneti i delovi neonacisti?kog programa Nacionalnog stroja. Rekao je da nikada nije potpisao nijedan ugovor o marketingu sa izdava?kom ku?om „Art projekat”, iako se na koricama knjige „Slu?aj Nacionalni stroj” nalazi njegovo ime.

Bubnjevi? je naveo da mu je vlasnik te izdava?ke ku?e Ivan Danikov „bivši prijatelj” i podsetio da je protiv njega dobio privatni spor oko sopstvenog u?eš?a u projektu izdavanja knjige „Slu?aj Nacionalni stroj”.

Svoje ?esto pojavljivanje na promocijama knjiga tog izdava?a Bubnjevi? je pravdao „pozivima autora” koji su ga „zvali da gostuje”.

Savet RRA je 4. maja ove godine odbio kao neblagovremeno podnet prigovor Gra?anske Vojvodine protiv imenovanja Bubnjevi?a u Upravni odbor RTV-a. Taj zahtev je potpisalo više od 40 nevladinih organizacija.

I Sindikat RTV-a je u junu ove godine zatražio smenu Bubnjevi?a sa mesta ?lana UO RTV-a, navode?i iste argumente kao i Gra?anska Vojvodina.

U januaru ove godine Liga socijaldemokrata Vojvodine protestovala je zbog imenovanja Bubnjevi?a za ?lana Saveta Tehni?kog fakulteta u Zrenjaninu. LSV ga je tako?e ozna?ila kao „promotera neonacista”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!