Bubnjević probubnjao!

06 Dec 2011

Glavni urednik tužio novinarku?!

?uli ste za onaj glagol „prolupati”? E, pa srpski sleng jezik definitivno je oboga?en još jednim glagolom istog zna?enja – „probubnjati”!

Jer, kako druga?ije nazvati postupak glavnog urednika (sic!) lista „Zrenjanin” i ?lana Upravnog odbora Radiotelevizije Vojvodine (sic, sic!) Dalibora Bunjevi?a, koji je odlu?io da kao (barem nominalni) novinar – tuži novine i novinarku?!

Taj ve?iti kandidat za kandidata, mladi? koji menja strana?ke dresove kako vetar dune, potencijalni kandidat za budu?eg zamenika gradonacelnika, ?ovek koji je zarad sopstvene karijere tužio najboljeg prijatelja…, zapravo je paradigma današnje Srbije i mraka koji preti ne samo Zrenjaninu, nego se debelo nadvio nad našim glavama, u nameri da nas proguta.

Poslušajte, uostalom, ovaj današnji agencijski izveštaj:

Pred Višim sudom u Zrenjaninu danas je po?elo su?enje po privatnoj tužbi za klevetu glavnog urednika lista “Zrenjanin” i ?lana Upravnog odbora Radiotelevizije Vojvodine (RTV) Dalibora Bubnjevi?a protiv lista “Blic” i novinarke tog beogradskog dnevnika Ane Lali?.

Bubnjevi? u tužbi traži 100.000 dinara za pretprljene duševne boli zbog teksta objavljenog u Blicu u maju ove godine.

Re? je o tekstu u kojem je novinarka novosadskog dopisništva „Blica” Ana Lali? prenela reakciju koalicije nevladinih organizacija Gra?anska Vojvodina, povodom imenovanja Bubnjevi?a za ?lana Upravnog odbora RTV-a.

Bubnjevi? je naveo da mu je tim tekstom narušen ugled i dodao da mu je zbog njega ameri?ka ambasada u Beogradu otkazala ve? zakazano putovanje u SAD, na stru?no usavršavanje.  

Branioci Blica i novinarke Ane Lali? kazali su da je list preneo reakciju Gra?anske Vojvodine i podsetili da je Bubnjevi?eva kandidatura za ?lana UO RTV-a bila odbijena 2009. godine, nakon što je Gra?anska Vojvodina skrenula pažnju javnosti da je glavni urednik lista „Zrenjanin” potpisan kao šef marketinga na koricama knjige „Slu?aj Nacionalni stroj”.

Autor te knjige je osu?ivani Goran Davidovi?, koga su mediji ozna?avali nadimkom „Firer”, bivši neformalni lider neonacisti?ke organizacije Nacionalni stroj, ?ije je delovanje Ustavni sud Srbije zabranio u junu ove godine.

Branioci su ukazali da je „Blic” preneo reakciju Gra?anske Vojvodine na odluku Saveta Republi?ke radiodifuzne agencije na imenovanje ?lanova UO RTV-a, a ne reakciju na Dalibora Bubnjevi?a.

Gra?anska Vojvodina je u tom saopštenju Bubnjevi?a okvalifikovala kao „pomaga?a” Nacionalnog stroja.  

Bubnjevi? je danas negirao da je imao bilo kakve veze sa promocijom sporne knjige, u kojoj su izneti i delovi neonacisti?kog programa Nacionalnog stroja. Rekao je da nikada nije potpisao nijedan ugovor o marketingu sa izdava?kom ku?om „Art projekat”, iako se na koricama knjige „Slu?aj Nacionalni stroj” nalazi njegovo ime.

Bubnjevi? je naveo da mu je vlasnik te izdava?ke ku?e Ivan Danikov „bivši prijatelj” i podsetio da je protiv njega dobio privatni spor oko sopstvenog u?eš?a u projektu izdavanja knjige „Slu?aj Nacionalni stroj”.

Svoje ?esto pojavljivanje na promocijama knjiga tog izdava?a Bubnjevi? je pravdao „pozivima autora” koji su ga „zvali da gostuje”.

Savet RRA je 4. maja ove godine odbio kao neblagovremeno podnet prigovor Gra?anske Vojvodine protiv imenovanja Bubnjevi?a u Upravni odbor RTV-a. Taj zahtev je potpisalo više od 40 nevladinih organizacija.  

I Sindikat RTV-a je u junu ove godine zatražio smenu Bubnjevi?a sa mesta ?lana UO RTV-a, navode?i iste argumente kao i Gra?anska Vojvodina.

U januaru ove godine Liga socijaldemokrata Vojvodine protestovala je zbog imenovanja Bubnjevi?a za ?lana Saveta Tehni?kog fakulteta u Zrenjaninu. LSV ga je tako?e ozna?ila kao „promotera neonacista”.

Autonomija prenosi i saopštenje organizacije Antifašisti?ki front o Bubnjevi?u:

Gospodo, gra?ani i drugovi!  

Fašisti su se dosad krili pod patronatom svojih nalogodavaca i izlazili na videlo samo kad je to njihovim gazdama trebalo. Sada preuzimaju klju?ne pozicije i napadaju ustanove sistema.

Promoter programa zabranjene nacisti?ke organizacije Nacionalni stroj Dalibor Bubnjevi? obmanjuje pravosu?e i uz pomo? svojih gazda priprema dalju infiltraciju u aparat države, uvek naklonjenije progonu levi?ara i boraca za radni?ka prava nego dokazanih nacista i njihovih medijskih opsluživa?a.

Dalibor Bubnjevi?, u štampi poznat kao “Gebels”,  kao rukovodilac prodaje knjige Gorana Davidovi?a Firera “Slu?aj Nacionalni stroj” imenovan je za glavnog urednika lista “Zrenjanin” dok mu je osniva? bila opština Zrenjanin. Skupština Vojvodine izabrala ga je u savet Tehni?kog fakulteta u Zrenjaninu; ovaj ve?iti ili bar dugogodišnji student Ekonomskog fakulteta izabran je u Privrednu komoru; promoter nacisti?ke ideologije istrebljivanja “rasno inferiornih” izabran je u Upravni odbor Radio-televizije Vojvodine. Protiv njegovog izbora protestovale su desetine gra?anskih udruženja, nezavisnih pojedinaca, sindikat radnika Radio-televizije Vojvodine. Njegovi patroni su i ovaj put bili ja?i.

Sada, pred nastupaju?e izbore, gazde Dalibora Bubnjevi?a pripremaju svom pulenu mesto zamenika gradona?elnika. Kakvog to ?oveka protežiraju politikanti Goran Kauri? i Predrag Grgi??

Dalibor Bubnjevi? je od 2006. do 2009. vodio marketing knjige Gorana Davidovi?a Firera “Slu?aj Nacionalni stroj” u kojoj je na strani 183 objavljen program ove zabranjene nacisti?ke organizacije. U tom programu se traži fizi?ko istrebljenje pripadnika “ne-arijevskih rasa” (Jevreja, Roma i Afrikanaca). Kada je 2009. otpo?eo politi?ku karijeru, Dalibor Bubnjevi? je po savetu svojih patrona posle tri godine aktivnog rada na promovisanju ideja Nacionalnog stroja pokrenuo fiktivan i fingiran spor protiv urednika Firerove knjige zbog navodne zloupotrebe svog imena od strane izdava?a. Spor je dobio u sudskoj farsi, pri ?emu je za sve vreme procesa nastavljao da sara?uje sa izdava?em i da se javno pojavljuje na njegovim promocijama.

Dalibor Bubnjevi? je obmanuo pravosu?e i tera sprdnju sa nastojanjimja da se izgradi pravna država u Srbiji. Proganja i zahvaljuju?i svom uticaju izlaže sikaniranju u službi školske policajce koji su podneli prijavu zbog ilegalnog to?enja alkohola srednjoškolcima u njegovoj radnji, koju je prijavio na ime ?lana porodice, a koja se nalazi tik uz Srednju tehni?ku skolu u Zrenjaninu. Preko svojih patrona manipuliše Savetom RRA i spre?ava Skupštinu Vojvodine da ga kao dokazanog promotera nacista izbaci iz saveta Tehni?kog fakulteta u Zrenjaninu.

Ako njegovi patroni nadvladaju, on ?e biti zamenik gradona?elnika Zrenjanina od slede?eg prole?a.

Antifašisti?ki front ne smatra da je obavio svoj zadatak ovim ukazivanjem na bar dosada uspešnu karijeru ovog promotera nacizma. Zasad Antifašisti?ki front prilaže dokaze o falsifikovanju i fingiranju sudskog procesa izme?u Bubnjevi?a i izdava?a knjige i politi?kog programa zabranjenog Nacionalnog stroja.

Smrt fašizmu – sloboda narodu!

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!