Brodogradilište u Apatinu ide ponovo na doboš

06 Aug 2011

Za brodogradilište su zasad zainteresovane holandske kompanije "Peters" i "Rajna-Dunav" iz Kladova, kao i domaći "MK komerc".

Apatinsko brodogradilište moglo bi da dobije novog vlasnika 16. avgusta. Nakon neuspešnog pokušaja da se preduze?e u ste?aju proda javnim nadmetanjem, novi vlasnik ?e se prona?i neposrednom pogodbom.

Za brodogradilište su zasad zainteresovane holandske kompanije  “Peters” i “Rajna-Dunav” iz Kladova, kao i doma?i “MK komerc”.

Vrednost imovine preduze?a procenjena je na 584.279.000 dinara, dok ukupna potraživanja poverilaca iznose 1.185 milijardi. Kupac je obavezan da, u pismenoj formi, ponudi po?etnu cenu za pregovore i uplati depozit od 116.855.800 dinara. Krajnji rok za uplatu depozita je 12. avgust.
Prema pisanju lista “Press”, do sada je ponudu poslao jedino “MK komerc”, vlasnika Miodraga Kosti?a, i to na 1,5 miliona evra.

Apatinci strahuju da brodogradilište ne dospe u ruke doma?ih biznismena, koji bi bili zainteresovani samo za lokaciju preduze?a jer se radi o površini od devet hektara, koja bi se mogla, uz postoje?u infrastrukturu, koristiti za pretovar robe.

Ste?ajni upravnik brodogradilišta Predrag Ljubovi? isti?e da ?e o prodaji preduze?a odlu?ivati Odbor poverilaca ako ponu?ena cena bude manja od 50 odsto od po?etne. U suprotnom odluku donosi ste?ajni upravnik.

(Radio021)

Podelite ovu stranicu!