Britanija izgubila vrhunski kreditni rejting

24 Feb 2013

Prvi put od 1978. izgubljen rejting trostrukog A, što je iskoristila opozicija za kritiku premijera

I to se dogodilo. Velika Britanija je prvi put od 1978. ostala bez vrhunskog kreditnog rejtinga, trostrukog A.

Prva bonitetna agencija koja se usudila na takav potez je ameri?ki Moody’s. Vlada Davida Camerona sada je izložena još ve?em pritisku opozicije i javnosti.

Smanjenje rejtinga Britanije za jedan stepen, na dvostruko A1, Moody’s je obrazložio slabim izgledima za privredni rast te zemlje. A, to dovodi u pitanje strategiju vlade koja se zasniva na smanjenju budžetskog deficita.

Dužni?ki problemi

Iza strategije stoji ministar finansija George Osborne. Njegova politika mogla bi se svesti na jednu rije?: štednja. Nje se držao otkako je koalicija predvo?ena konzervativcima preuzela vlast u 2010.

Zanimljivo je da je tadašnju predizbornu kampanju obilježilo obe?anje pobjedni?kih kandidata da ?e po svaku cijenu zadržati vrhunski kreditni rejting Britanije.

Sada Osborneu pomalo nedostaje argumenata.

„Ovo je podsjetnik na dužni?ke probleme s kojima se Britanija suo?ava i jasno upozorenje onima koji misle da možemo pobje?i od njih. Stoga moramo udvostru?iti napore u provo?enju strategije koja je ve? smanjila nivo duga za 25 posto, stvorila milione radnih mjesta i, naravno, omogu?ila rekordno niske kamate po kojima se zadužuju gra?ani“, kaže George Osborne, ministar finansija Velike Britanije.

Ubrzo nakon objave, kurs britanske funte pao je s 1,52 na 1,51 dolar, što je blizu njenog najnižeg nivoa u dvije i po godine.

„Rejting agencija veoma jasno je poru?ila da ?e slabljenje naše posve?enosti u borbi protiv duga predstavljati rizik daljnjeg snižavanja našeg rejtinga. Tako da o?ito moramo izna?i novi plan za borbu protiv duga, ne možemo bježati od ovih problema“, gavori ministar Osborne.

Ovakav razvoj doga?aja odmah je iskoristila opozicija.

„Smanjenje kreditnog rejtinga ponižavaju?i je udarac za premijera i ministra finansija, koji su svojevremeno rekli da ?e održavanje vrhunskog rejtinga biti test njihovog privrednog i politi?kog kredibiliteta“, poru?ila je Laburisti?ka stranka.

Jedina utjeha

U saopštenju Moody’sa navodi se da ?e, uprkos znatnoj snazi privrede, britanski rast u narednim godinama biti usporen zbog slabosti poslovnih aktivnosti u svijetu, naro?ito u eurozoni.

Ovaj period sporog rasta predstavlja izazov za vladin program fiskalne konsolidacije koji bi se mogao protegnuti i nakon narednih parlamentarnih izbora, zaklju?uju analiti?ari bonitetne agencije.

Jedina utjeha vladi može predstavljati ?injenica da je Moody’s ostavio prognozu rejtinga stabilnom.

A, to zna?i da vjerovatno ne?e biti novog rezanja u ovoj godini.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!