Britanija dala Škotskoj veće porezne ovlasti

29 Nov 2014

Postignut je dogovor da se Edinburghu ustupe ovlasti koje se tiču poreza i potrošnje, čime je ispunjeno obećanje koje su u Londonu dali Škotima nakon referenduma o nezavisnosti

Škotska je izborila malu pobjedu nakon što su britanske stranke postigle dogovor da Edinburghu ustupe ovlasti koje se ti?u poreza i potrošnje, ispunivši tako obe?anje koje su dali Škotima nakon referenduma o neovisnosti.

Teški strana?ki pregovori rezultirali su dogovorom o prenosu ve?ih ovlasti na Škotsku. Izvještaj je predstavljen kao povijesni, sa ?im se mnogi slažu, jer kako kažu, to je više nego što su Škoti ikad mogli sanjati.

“Kao liberalne demokrate više od stotinu godina zalagali smo se za ovakvo nešto. Oduševljen sam ovim paketom koji nam daje ve?u financijsku odgovornost, pravu ekonomsku mo? u Škotskoj, po?etak uspostave druga?ijeg škotskog socijalnog sustava, a istovremeno smo ostali untar sigurnog i jedinstvenog britanskog poslovnog tržišta, što je od vitalnog zna?aja za zadržavanje radnih mjesta širom Škotske”, ocijenio je liberalni demokrat Michael Moore.

Neuvjerljivo ‘ne’

Kada je Škotska na referendumu održanom u rujnu rekla “Ne!”, to ipak nije bilo re?eno tako uvjerljivo. Razlika glasova bila je minorna, što je natjeralo London na obe?anje kako ?e po?eti slušati.

U tom trenutku se, tako?er, ?inilo da je s referendumom pri?a o neovisnosti završila. No, od tada je podrška nacionalisti?kim strankama strašno sko?ila.

Pitanje je ho?e li sadašnji dogovor biti dovoljan da sprije?i novi zahtjev za izlazak na birališta.

“Nema dokaza da bi se to moglo dogoditi. Ovo je veoma zna?ajan prijenos ovlasti, koji ispunjava želju Škota, izre?enu na referendumu kada su odlu?no rekli da žele ostati u sastavu Velike Britanije. Obe?anje je ispunjeno”, smatra laburist Gregg McClymont.

Jeftino ispunjavanje zavjeta

No, škotski nacionalisti smatraju da je to jeftino ispunjavanje zavjeta koji su dali.

“U ovom procesu tražili smo i ovlast za otvaranje radnih mjesta koja bi nam dala mo? da ja?amo škotsku ekonomiju zajedno s gra?anskim društvom. Tražili smo kontrolu nad socijalnim sustavom, minimalnom pla?om, pravo na borbu protiv siromaštva radnika. Za nas je ovo razo?arenje”, ukazuje John Swinney iz Škotske nacionalne stranke.

Za nacionaliste, najvažnija pitanja, poput vlastite obrane, vanjske politike i uklanjanja nuklearnih podmornica nisu i niti ?e biti predmet pregovora. To im se uop?e ne svi?a, a oni imaju najmo?niji glas u Škotskoj.

Od rujna se želja za neovisnoš?u opet pove?ala jer narod želi prave promjene. Pitanje je ho?e li im ove biti dovoljne ili ne.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!