Brisel podseća Hrvatsku na prava manjina

05 Feb 2013

Prava manjina su jedan od osnova EU i ona moraju da važe i u Vukovaru, poruka je iz Brisela nakon protesta protiv uvođenja ćirilice kao pisma ravnopravnog latinici, u tom gradu

Vladavina prava i pomirenje su principi na kojima je zasnovana EU i toga moraju da svu svesni svi na evropskom kontinentu: i gra?ani koji to moraju da poštuju i vlast koja to mora da sprovodi, poruka je Evropske komisije posle protesta protiv uvo?enja srpskog jezika u Vukovaru. „Ako postoje zakoni oni moraju da budu poštovani“, kaže za Doj?e vele Peter Stano, portparol evropskog komesara za proširenje Štefana Filea. „Za region je specifi?na potreba za pomirenjem i dobrim odnosima, ne samo sa susedima ve? i sa manjinama u zemlji. To su dva važna principa koja moraju da se imaju na umu posebno kada se radi o osetljivim pitanjima kao što je recimo ono u Vukovaru“, izjavio je Stano.

Prošlog vikenda 20.000 hrvatskih gra?ana i veterana u Vukovaru protestvovalo je protiv uvo?enja u zvani?nu upotrebu srpskog jezika i ?irili?nog pisma, što je nacionalnim manjinama, koje ?ine više od tre?ine stanovništva neke lokalne samouprave, zagarantovano hrvatskim Ustavom. Evropska komisija u principu ne komentariše ovakva dešavanja niti pojedina?na mišljenja, ali podse?a na osnovne principe EU i „principe ?lanstva u EU“. „Poštovanje vladavine prava ti?e se svih. Samo ?lanstvo u EU služi da se to obezbedi, jer je to urezano u naše zakonodavstvo i funkcionisanje EU. Svi moraju toga da budu svesni i tako da se ponašaju“, dodaje Stano.

Bez menjanja Ustava Hrvatske

I dok se dvojezi?nost u Hrvatskoj do sada poštovala uglavnom u mestima u Istri, gde postoji italijanska nacionalna manjina, organizatori protesta u Vukovaru smatraju da isto u slu?aju srpske manjine u ovom gradu može dovesti do nacionalne netrpeljivosti. Traži se tako izuzimanje iz ovog zakona ili uvo?enje moratorijuma od 50 godina na dvojezi?nost u Vukovaru. Libor Rou?ek, izvestilac Evropskog parlamenta za Hrvatsku, u razgovoru za DW podse?a da se na prošlogodišnjem popisu 35 odsto stanovnika Vukovara izjasnilo kao Srbi, i da se njihova prava, kao i prava ostalih manjina u svakoj drugoj evropskoj zemlji, moraju poštovati: „Ne bih savetovao nekakvo menjanje Ustava. Hrvatski zakoni su fer i dobri. Situacija u Vukovaru jeste osetljiva, bez svake sumnje. Ljudi se još dobro se?aju šta se dogodilo tokom rata. Ali u interesu Hrvatske, Srbije i suseda jeste da se radi na pomirenju i da se ne gleda u prošlost ve? u budu?nost.“

U Evropskom parlamentu podse?aju da se pravo dvojezi?nosti u nekim zemljama koristi ?ak i u slu?ajevima sa 5, 7 ili 10 procenata zastupljenosti manjinskog stanovništva na nekom podru?ju. Istovremeno, u Briselu se upozorava da i Vukovar i ceo region imaju visoku stopu nezaposlenosti i tešku ekonomsku situaciju i pozivaju svi da prvenstveno rade na stimulaciji ekonomije i rešavanju socijalnih problema. Ve? se pokazalo da upravo bolja ekonomska situacija vodi i lakšim uslovima za zajedni?ki život.

(Marina Maksimovi?, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!