Brefort: Loša iskustva sa razvojnim bankama

02 Apr 2011

Brefort je za današnji Mađar so (Magyar Szo) rekao da razvojne banke u pretežnom broju slučajeva nisu odgovorile ni minimalnim očekivanjima

Direktor kancelarije Svetske banke u Srbiji Lup Brefort izjavio je da iskustva iz razli?itih zemalja sa institucijama razvojnih banaka govore da to nije dobar modalitet za rešavanje ekonomskih problema.
Brefort je za današnji Ma?ar so (Magyar Szo) rekao da razvojne banke u pretežnom broju slu?ajeva nisu odgovorile ni minimalnim o?ekivanjima.
Dodao je da se kao posebno veliki problem ispostavio problem politi?ke zavisnosti, zbog ?ega su ove institucije ?ešto postajale teren za mere politi?kog karaktera.
„Širom sveta iskusili smo mnoge slu?ajeve kada su ove finansijske institucije postale sredstvo politi?kog pokroviteljstva i korupcije i kada su postali rasipnici javnih finansija”, kazao je Brefort.
Prema njegovim re?ima, retke su one razvojne banke koje su uz odgovaraju?e principe funkcionisanja, utvr?ene ciljeve i pravila zaista mogle da podsti?u finansijsko tržište.
Premijer Srbije Mirko Cvetkovi? nedavno je najavio da se osnivanje Razvojne banke Srbije može o?ekivati na jesen. U pokrajini Vojvodini ve? postoji Razvojna banka Vojvodine, koju je formirala pokrajinska vlada.

(Ma?ar so)

Podelite ovu stranicu!