Brazil: Nacionalna kampanja za povećanje pismenosti

10 Nov 2012

Kako je saopštilo Ministarstvo obrazovanja, 15,2 posto brazilske djece navrši osam godina, a da ne zna da čita ili da piše

Brazil je u ?etvrtak najavio da ?e investirati 1,35 milijardu dolara u nacionalni program ?iji je cilj da svako dijete u najve?oj južnoameri?koj državi nau?i da ?ita i piše prije navršene osme godine, kao i da izvode najosnovnije matemati?ke radnje.

Ovaj novac ?e tokom sljede?e godine biti investiran u obuku 360.000 profesora koji ?e u?iti oko osam miliona djece da ?itaju i pišu. Program ?e se sprovoditi u više od 100.000 škola.

Kako je saopštilo Ministarstvo obrazovanja, 15,2 posto brazilske djece navrši osam godina, a da ne zna da ?ita ili da piše.

“Bez tih oru?a, dijete nema budu?nost u školi, niti na tržištu rada kad odraste”, rekao je ministar obrazovanja Alojzio Merkadante.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!