Branko Nedeljski : Treća Srbija u službi Velikog Vođe

12 Dec 2014

Jedan od preduslova da zlo u nekom društvu zavlada jeste to da dobri ljudi ne čine ništa

Sve izraženija poplava kriminala, nasilja i netolerancije na ulicama Novog Sada dovela je do stanja u kojem bi se glavni grad Vojvodine bez preterivanja mogao nazvati srpskim Gotam Sitijem, a sve ?eš?e se povla?e i paralele sa ?ikagom iz 1930-tih godina. Kada se pogleda poslednjih par decenija rasta i razvoja Novog Sada (ako se to razvojem može nazvati), evidentna je tužna transformacija grada koji je u SFRJ bio sinonim za toleranciju u današnje leglo svega onog najgoreg što u jednom društvu može postojati.

Da situacija bude gora, raznim izgrednicima u srpskom Gotamu uopšte ne nedostaje podsticaja i inspiracije za raznorazne “nestašluke”. I to podsticaja od strane bahate SNS-ovske (?itaj: radikalske) gradske vlasti. Ali, ništa manje i od strane njenih koalicionih satelita, u vidu malih ali opakih stran?ica/pokreta/organizacija, me?u kojima se u poslednje vreme naro?ito isti?e Tre?a Srbija.

Tre?a Srbija je, tokom protekle dve godine, uspela da postane zloglasni fenomen novosadske politi?ke scene. Ne treba podse?ati koliko skandala i gluposti su “tre?esrbijanci” napravili od 2012. godine pa do danas. Novosa?ani, bar oni koji razmišljaju svojom glavom, to manje-više znaju. Organizacija koju prakti?no ?ini samo nekoliko “odabranih genijalaca” uspela je da se, u maniru moralnih gmizavaca, “ugura” u gradsku vlast naprasno napustivši njihov dotadašnji pokret Dveri. Presudan ?inilac za to je, naravno, bio prefinjeni miris fotelja u gradskoj vlasti i direktorskih mesta u javnim preduze?ima koja su nekolicini “tre?esrbijanaca” 2012. bukvalno preko no?i postala daleko draža od tamo nekih Dveri. Pri?a o izbornoj kra?i koju su tada forsirale Dveri, tako je za Parovi?a i ostatak vesele družine postala samo ružna prošlost koje se sada verovatno i ne se?aju. To mu do?e otprilike isto onako kao što se Tomislav Nikoli? i Aleksandar Vu?i? danas slabo se?aju svog politi?kog oca Vojislava Šešelja.

Me?utim, to što su “tre?esrbijanci” napustili Dveri ne zna?i da su oni napustili i ideologiju destruktivnog nacionalizma i poniznog rusofilstva. Dakle, mi sada u obliku Tre?e Srbije imamo jednu de facto profašisti?ku i, kao što je na ovom portalu ve? spominjano – paranormalnu organizaciju. Njihova nacionalisti?ko-rusofilska ideologija, cirkuzantski medijski nastupi, izmišljanje “antisrpskih” zavera, stvaranje atmosfere panike i lin?a, spektakularna “saznanja” i borba protiv autonomije Vojvodine savršeno se uklapaju u opšte stanje današnjeg društva u Srbiji. Na taj na?in, Tre?a Srbija vre?a i ono malo zdravog razuma što je gra?anima ostalo u ovim, za demokratiju vrlo teškim vremenima. Možda i najstrašniji primer bezobrazluka je njihovo uporno poricanje spomenute ?injenice da je Novi Sad postao grad kojim caruju nasilje, netolerancija i kriminal.

Posebna “pikanterija” je sumanuti naziv te male ali opake interesne grupe. Šta, za ime sveta, uopšte zna?i “Tre?a Srbija”? Ispada da su baš “tre?esrbijanci”, koji se kunu u borbu protiv “separatizma” i autonomije Vojvodine samim svojim nazivom Srbiju podelili na tri dela! Kakva li su to tri dela? Da li u njihovim glavama zaista postoje nekakve tri Srbije? Možda ih, slutim, ima i više?

Ima onih koji ?e njihov naziv opravdati ?uvenom podelom na prvu (“patriotsku”) i drugu (“izdajni?ku”) Srbiju. Na osnovu toga, neko može pretpostaviti da su “tre?esrbijanci” svojim nazivom zaista originalni, pa ?ak i da su nekakva nova, sveža snaga na politi?koj sceni Srbije. Ali, ne dajte se zavarati! Originalan, ali u tragikomi?nom smislu je samo taj naziv i – ništa više. Ni?ega tu novog nema što Srbija do sada, nažalost, ve? nije videla. A gleda i dalje. Zašto? Iz jednostavnog razloga što je celokupno delovanje Tre?e Srbije u službi Velikog Vo?e Srbije – Aleksandra Vu?i?a. To dokazuje i poslednji u nizu njihovih “bisera” – paranoi?na optužba da Sr?a Popovi? preko pokrajinske vlasti, odre?enih medija i nevladinih organizacija sprema državni udar tokom naredna dva meseca. Jer, Bože moj, Tre?a Srbija je dobro obaveštena i ima spektakularna “saznanja” u koja se ne sme sumnjati. Kako da ne!

Svojevrsni državni udar je u Srbiji ve? poodavno izvršio Veliki Vo?a Vu?i?, i to najviše tako što je gotovo potpunom blokadom “nepodobnih” medija uveo jednopartijsku diktaturu SNS-a. U tom smislu, svidelo se to nekom ili ne, poslednji bastion demokratije u Srbiji je upravo Vlada AP Vojvodine. Vlada koju Vu?i? sada, posle niza neuspelih pokušaja rušenja, napada i preko Tre?e Srbije. Drugim re?ima, cilj “upozorenja” Tre?e Srbije je destabilizacija pokrajinske vlasti, ali i skretanje pažnje sa katastrofalnih neuspeha Vu?i?evog režima. Gra?anima se neprekidnom tabloidizacijom društva, u koju spadaju i saopštenja Tre?e Srbije, nastoji skrenuti pažnja sa takvih “sitnica” kao što su: smanjenje plata i penzija, opšti pad standarda, svakodnevni pad vrednosti dinara, zapošljavanje partijskih kadrova u javnim preduze?ima u do sada nevi?enim razmerama, propast projekta Južni tok, devalvacija kulture i obrazovanja, uništavanje “nepodobnih” NVO, medijski mrak i ostale “poslastice” kojima nas svakodnevno ?aste Veliki Vo?a i njegovi koalicioni partneri. Kada se podvu?e crta, valja se podsetiti ?injenice da je jedan od preduslova da zlo u nekom društvu zavlada to da dobri ljudi ne ?ine ništa. U skladu sa tim, gra?anska Srbija se danas suo?ava sa pitanjem: ima li ikakve nade za ovo društvo?

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!