Bosnić-Đurić: Interkulturalnost kao odgovor na uzurpaciju kulture

25 Feb 2014

Zloupotreba kulture i kulturnih institucija eksplicitno se manifestuje kroz formu cenzure i progon neistomišljenika

Kulturološkinja Aleksandra Bosni?-?uri? založila se ve?eras za negovanje interkulturalne komunikacije u Vojvodini, kao na?ina za prevazilaženje rigidnih politi?ko-ideoloških uzurpacija kulture, koje su na sceni u Novom Sadu i u pojedinim drugim vojvo?anskim gradovima.

“Zloupotreba kulture i kulturnih institucija eksplicitno se manifestuje kroz formu cenzure i progon neistomišljenika”, kazala je Bosni?-?uri? na tribini u Zrenjaninu.

Ona je dodala da je neophodno raditi na formiranju gra?anskog a ne nacionalnog politi?kog i kulturnog identiteta. “Upravo putem afirmacije i podsticanja interkulturalne komunikacije kao poželjnog kulturng i društvenog modela u Vojvodini, Srbiji i regionu doprinosi se dekonstruisanju negativnih etni?kih i kulturnih stereotipa koje su ugra?ene u ideološke matrice i koje jos uvek ugrožavaju društveni i kulturni kontekst”, navela je Aleksandra Bosni?-?uri?.

Sociolog Milorad ?uri? ocenio je da u Vojvodini postoji “geto-efekat”, u okviru kojeg se nacionalne zajednice zatvaraju u sebe i ne komuniciraju jedne s drugima. “Ovakvi procesi prete da heterogenost društva u Vojvodini svedu na model izoolovanih, svesno marginalizovanih kolektivnih idetiteta”, rekao je ?uri?.

Književnik Nedim Sejdinovi? založio se za “glasnost” u promociji interkulturalnosti. “Glasnost stvara turbulencije, problem, po?esto su ugroženi i životi onih koji se bore za svoja prava, ali ona nema alternative, niti ima interkulturalnosti bez glasnosti”, rekao je Sejdinovi?. “U preraspodeli mo?i, pripadnici ve?inskih i manjinskih elita, kada su u pitanju prava nacionalnih manjina, stavljaju akcenat na nevidljivost. I jedni i drugi su neprijatelji interkulturalnosti, jer ona razara tarabe feudalnih etni?kih okruga, kojima vladaju nacionalni kneževi”, ocenio je Sejdinovi?.

Ve?erašnju tribinu organizovala je nevladina organizacija Centar za interkulturalnu komunikaciju (CINK) iz Novog Sada, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji.

(Autonomija)

 

Podelite ovu stranicu!