BORIS PAVELIĆ: Jugoslavija mržnje

20 May 2016

Ne zavaravajmo se – i u Zagrebu i u Beogradu vladaju ljudi koji će učiniti sve da odnose Hrvatske i Srbije, Hrvata i Srba, ne poprave, nego pogoršaju. Sadašnji politički moćnici na Balkanu stvaraju nekakvu perverznu Jugoslaviju mržnje

Da, mnogi od vas su kroatofili. To ste danas, to ste bili devedesetih i nemojte se toga stidjeti. Osnovani ste po?etkom devedesetih, jer vaše uši više nisu mogle slušati formulacije o »ustaškoj vojsci«, »profašisti?koj Hrvatskoj«, »obnovi NDH«… Ja sam u li?nom kontinuitetu iz devedesetih i ponosan sam na to. Tada sam vama »nunsovcima« govorio da ste kroatofili, da radite protiv vlastitog naroda, da svojim djelovanjem nanosite štetu i Srbiji i Srbima, da proustaška glasila u Hrvatskoj uzimaju vaše tekstove i priloge kao krunske dokaze da su oni, ustašoidi, u pravu – tim je re?enicama u utorak o Nezavisnome udruženju novinara Srbije (NUNS) progovorio Ratko Dmitrovi?, generalni direktor i glavni urednik Ve?ernjih novosti, jednoga od najtiražnijih dnevnika u Srbiji.

Dmitrovi?evo je pismo dugo. »Vi ste parapoliti?ka organizacija, a ne strukovno udruženje. Vaš jedini posao je da maljem udarate svaki nacionalni, srpski predznak, znak, retoriku«. »Vi se ježite na svako spominjanje srpstva.« I tako dalje.

Pismo je dio najnovijega Dmitrovi?eva obra?una s kriti?kim novinarima koji traje ve? nekoliko mjeseci. O detaljima drugi put – komplicirana je to, ali ve? stoput ponovljena balkanska pri?a: medijski mo?nik, slugan vlasti, predvodi hajku na nezavisne, profesionalne i kriti?ke kolege.

Ratko Dmitrovi? od onoga je tipa šovinisti?kih, za služenje uvijek spremnih medijskih spodoba: do kolovoza 1991. – datumi su važni! – bio je dopisnik Politike iz Zagreba i Siska. Preselio se potom u Beograd, i odmah dobio posao na Radio televiziji Srbije, gdje je u ratu ?itao režimske komentare.

Krajem devedesetih objavljuje intervju s radikalom Aleksandrom Vu?i?em, koji najavljuje »osvetu« kasnije ubijenome Slavku ?uruviji. Danas, Dmitrovi?eve Ve?ernje novosti perjanica su srpskog nacionalizma. Ticala tog medijskog stvora na šovinizam su precizno ugo?ena. E, kad se takav krene ponositi »li?nim kontinuitetom iz devedesetih«, pa kad još kao najgoru uvredu kriti?kim novinarima odabere rije? »kroatofili« – tada znamo da vrag odnosi šalu.

No poanta tek slijedi – nije bolje ni u Hrvatskoj. Na djelu su paralelni procesi perverznoga bratimljenja vlasti koje protiv hrvatsko-srpske mržnje nemaju baš ništa. Zapo?ela je prekograni?na odbojka me?usobnim optužbama, u kojoj žrtve ne bivaju nacionalisti, nego, naizgled paradoksalno – kriti?ki antinacionalisti. Nije, recimo, hrvatski ministar kulture novac za tiskanje knjiga uskratio izdava?u Despot infinitusu, koji objavljuje srpskoga revizionisti?kog povjesni?ara Bojana Dimitrijevi?a.

Ne – uskratio ga je Frakturi, najboljemu prošlogodišnjem me?unarodnom nakladniku, koji objavljuje Goldsteina, Jergovi?a, Lovrenovi?a… Tako ?e srpski revizionist Bojan Dimitrijevi?, našim novcem koji mu je dodijelio hrvatski revizionist Zlatko Hasanbegovi?, objavljivati relativizacije srpske kolaboracije, baš kao što Zlatko Hasanbegovi?, s ove strane granice, relativizira ulogu njihovih najboljih neprijatelja, hrvatskih kolaboracionista.

A to je tek znakovit kvazipoliti?ki primjer. Što mislite, odgovaraju li ovako zategnuti odnosi Hrvatske i Srbije trenutnim vladama u Zagrebu i Beogradu? Je li Kolindi Grabar-Kitarovi? i Tomislavu Karamarku – Oreškovi? pojma nema o hrvatsko-srpskim odnosima – politi?ki probita?nije neprestano zatezati sa Srbijom, pa joj ?ak blokirati pregovore s EU-om, ili bi im, po Mesi?evu receptu, bilo korisnije miriti države i ljude?

Bi li to odgovaralo Vu?i?u i Nikoli?u? Ili toj dvojici, zajedno s pandanima u Zagrebu, ovo uzajamno hranjenje mržnjom nonšalantno priprema teren za dugoro?nu vlast? Ne zavaravajmo se – i u Zagrebu i u Beogradu vladaju ljudi koji ?e u?initi sve da odnose Hrvatske i Srbije, Hrvata i Srba, ne poprave, nego pogoršaju.

Sadašnji politi?ki mo?nici na Balkanu stvaraju nekakvu perverznu Jugoslaviju mržnje – zato im najve?i neprijatelji i jesu oni koji jugoslavenstvo uspijevaju zamišljati i živjeti kao mogu?i prostor mira, slobode, razumijevanja i razmjene.

Ali taj prostor, na veliku žalost svih dmitrovi?a, ne?e nestati samo zato što njihovi gospodari to žele. Taj prostor postoji i živi, sažet u lapidarnoj ali ?asnoj sintagmi koju je ovih dana, opisuju?i samu srž ovdašnjega antifašizma, izrekao povjesni?ar Dragan Markovina: »Bratstvo hrvatskoga, srpskog i židovskog naroda«.

(Novi list)

Podelite ovu stranicu!