Boris Labudović predsednik Upravnog odbora RTV

13 Feb 2009

Upravni odbor (UO) Radiodifuzne ustanove Vojvodine danas je za novog predsednika tog odbora izabrao vlasnika market…

rtv.jpgUpravni odbor (UO) Radiodifuzne ustanove Vojvodine danas je za novog predsednika tog odbora izabrao vlasnika marketinške agencije Protokol Borisa Labudovi?a iz  Novog Sada.
Ladubovi? je na ?elno mesto uprave izabran jednoglasno, potvr?eno je agenciji Beta u rukovodstvu Radiotelevizije Vojvodine.
Savet Republi?ke radiodifuzne agencije (RRA) doneo je 10. februara odluku o imenovanju Borisa Labudovi?a, Tamare Burevi? i Ratka Vuji?i?a za ?lanove UO Radiodifuzne ustanove Vojvodine.
Tamara Burevi? je urednica novosadskog programa, dok je Ratko Vuji?i? zaposlen kao organizator na televiziji.
Ranija predsednica UO RTV Gordana ?ur?evi?-Dimi? i ?lanovi Olivera Šešlija i ?or?e Vukmirovi? podneli su krajem decembra neopozive ostavke.
Prethodno je UO tajnim glasanjem razrešio dužnosti dotadašnju direktorku Dinu Kurbatvinski-Vraneševi? i na mesto vršioca dužnosti direktora imenovao Blažu Popovi?a.
Upravni odbor RTV ima devet ?lanova koje na osnovu konkursa bira Savet RRA.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!