BORIS DEŽULOVIĆ: Kurve, stoka i jedna gnjida

05 Dec 2014

Nisu najgori vicevi oni fašistički, rasistički i šovinistički, već oni - zna se to u Bosni - koje naknadno valja objašnjavati

Gledao sam nekidan u dva iza pono?i show Ivana Ivanovi?a na srpskoj Prvoj TV. Ima Ivan taj obi?aj, sjedne u gluho doba no?i u televizijski studio kao u kafanu, pa ispri?a vic.

Znaš li, veli, da je od 1995. godine porastao broj Bosanki koje ra?aju decu pre petnaeste godine. I?, zapitao se ja. I posle govore – objasnio mi Ivan – da “plavi šlemovi” tamo nisu ništa radili.

Kretenski vic zabavlja?a i voditelja na Prvoj TV proteklih je dana bio jedna od top-tema u takozvanom Regionu. Nije ga, jebiga, ispri?ao konobar u kolodvorskoj špelunci u Beogradu, ve? jedna od najve?ih srpskih televizijskih zvijezda, nije ga ispri?ao u kafani, ve? u televizijskom studiju, nije ga pritom ispri?ao na nekoj seoskoj televiziji u gluho doba no?i, miješaju?i tarot-karte, ve? na televiziji s nacionalnom frekvencijom, u udarnom terminu, u jednoj od najgledanijih emisija, u kojoj gostuju i Tomislav Nikoli? i Jelena Karleuša, i Aleksandar Vu?i? i Haris Džinovi?.

O vicu i gnjidi koja ga je ispri?ala, svoje su u me?uvremenu rekli svi kojih se ticalo i svi koje se pitalo, a udruženje žena žrtava ratnih silovanja najavilo je i tužbu. Od gnjevne halabuke nitko, me?utim, nije ni ?uo “drugu stranu”. A to što je, objašnjavaju?i svoj mali fašisti?ki skandal, rekla “druga strana” – dakle gnjida i njegova televizija – zapravo je klju?no u cijeloj pri?i.

Bit ?e, eto, kako je stvar u tome da Ivan Ivanovi? – poražavaju?e netalentiran i neduhovit, kao uostalom sve šovenske gnjide – ne zna ispri?ati vic. Nisu, naime, najgori vicevi oni fašisti?ki, rasisti?ki i šovinisti?ki, ve? oni – zna se to u Bosni – koje naknadno valja objašnjavati. A me?u vicevima koji se moraju naknadno objašnjavati najgori su vicevi koje naknadno moraju objašnjavati advokati i glasnogovornici. Služba za odnose s javnoš?u Prve TV, na primjer, ovako je sutradan objasnila vic o Bosankama i “plavim šljemovima”: “Nismo imali nameru da bilo koga uvredimo i žao nam je ako je to tako shva?eno. Izjava je pogrešno protuma?ena, jer nema pomena o silovanju”.

Ako pak “nema pomena o silovanju”, a zaista nema, zna?i da kretenski vic Ivana Ivanovi?a nije o silovanim maloljetnim Bošnjakinjama, ve? – podsje?am, prema službenom objašnjenju Prve TV – o promiskuitetnim bošnja?kim djevoj?icama koje nije ni trebalo silovati, ve? su, eto, za ?okoladice ili sitan novac uskakale u spavaonice UNPROFOR-ovih kasarni. Prva TV uop?e se tako i ne opravdava uvrije?enim ženama, ve? “plavim šljemovima”: njihov voditelj je “pogrešno protuma?en”, ne tvrdi on – brani se uprava kretenske televizije – da su pripadnici UNPROFOR-a silovali malodobne Bošnjakinje, ve? da su one bile kurve.

Da sam ja, eto, šef Prve TV, maloumni idioti iz njihove službe za odnose s javnoš?u dobili bi otkaz ?ak i prije Ivana Ivanovi?a. Najzad, Prva TV nije opskurna lokalna televizija kakvog Dragana Markovi?a Palme, ve? ozbiljna televizijska ku?a u vlasništvu mitskog “stranog kapitala”, koja ima svoje franšize u cijelom famoznom Regionu, od Slovenije do Rumunjske, i emitira satelitsku sliku ukrug cijele kugle zemaljske. Ne bi, dakle, ni Ivanovi? ni idiot iz PR-a dobili otkaz zato što bi vlasnik Prve TV bio osobito osjetljivi humanist nulte tolerancije na šovinizam, ve? zato što bi vlasnik televizije bio osobito osjetljiv na visoke kazne, bojkot gledatelja, pritisak javnosti i financijske gubitke: nulte tolerancije na šovinizam bila bi, naime, njegova nacionalna frekvencija.

Nacionalna frekvencija Prve TV, me?utim, nije od takvih. U Srbiji nema potrebe za otkazima i drasti?nim koracima: nulti je tamo tek financijski rizik od posljedica imbecilnih šovenskih pošalica. Zato se zbog jedne takve – o “plavim šljemovima” i bošnja?kim kurvama – ozbiljna strana kompanija ispri?ava ozbiljnim stranim “šljemovima”. Ve?i je, naime, rizik od eventualnog otkaza Ivanovi?u, i financijski i politi?ki. O tome, najzad, svjedo?i ovih dana i putuju?i cirkus Vojislava Šešelja, još jedne srpske stand-up zvijezde, odnosno zahtjev haškog tužiteljstva da se vrati u pritvor i brza reakcija srpskih vlasti, ?iji jedan ministar kaže kako “u tom cirkusu srpska vlada ne?e sudjelovati”, a drugi ?ak, citiram, “moli sud da Šešelja ostavi kao što ga je i pustio”, jer se njegovim povratkom u Haag “priziva velika nesre?a”.

Nekakve osobito “velike nesre?e” sa Šešeljem u Srbiji, kako vidimo, nema, baš kao što je nema ni s Ivanom Ivanovi?em na Prvoj TV. Šta je bilo nekad, bilo je, haj’mo svi na savske splavove, ostavimo prošlost, okrenimo se budu?nosti. Prošlost je uostalom mra?na, nepoznata i nepouzdana, a prilike tamo prili?no opasne i zajebane.

Najbolje to zna Ivan Ivanovi?. Ili, preciznije, on to najbolje ne zna: obra?aju?i se najzad i sam preko Twittera, Ivanovi? se najprije, za razliku od svojih poslodavaca, ispri?ao svima – citiram, “izvinjavam se svima koje je uvredilo moje obra?anje u petak” – potom deklarirao kao veliki humanist – citiram, “veliki sam protivnik rata i nasilja” – a onda i objasnio vic. Citiram: “o?igledno ne poznajem dovoljno prilike u BiH”.

Valja gnjidu razumjeti: nije Bosna, štajaznam, Albanija, ?ije prilike ovaj “veliki protivnik rata i nasilja” izvanredno dobro poznaje, pa na Twitteru Albance precizno naziva “stokom šiptarskom”, da bi se istog petka, u istoj emisiji, nehajno našalio i s albanskom pjeva?icom Bleonom Qereti, ?iji roditelji – ?itao je u novinama – od sramote ne izlaze na ulicu, zaklju?ivši kako “i jeste malo blam kad ti je ?erka Albanka”.

Prilike u BiH, s druge strane, dosta su složene i mutne, ne zna ?ovjek tko je u toj afri?koj vukojebini bio s kim protiv koga, tko je koga ubijao, tko koga silovao, a tko kome pla?ao. Daleko je Bosna, davno je bila, ?ak se i veliki protivnici rata i nasilja – kako vidimo – lako zajebu.

Pa posle govore da Srbi tamo nisu ništa radili.

(Oslobo?enje)

Podelite ovu stranicu!