Bolesti sistema krvotoka glavni uzroci smrtii u Vojvodini

16 Apr 2015

Aleksandar Redžek novi direktor Instituta u Sremskoj Kamenici

Pokrajinska vlada zadužila je danas resorni sekretarijat za zdravstvo da, na osnovu sagledavanja zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvenih službi, predloži aktivnosti za unapre?enje zdravlja, usmerene pre svega na smanjenje oboljevanja od malignih i kardiovaskularnih bolesti u Vojvodini, saopšteno je sa sednice vlade.

Resorni sekretarijat je zadužen da sprovede javno-zdravstvene aktivnosti na zdravstvenom prosve?ivanju stanovništva koje se odnose na razvoj zdravog stila života, promene navika u ishrani, fizi?ke aktivnosti i druge faktore rizika za nastanak bolesti, piše u saopštenju.

Dodaje se da je povišen krvni pritisak vode?a dijagnoza kod stanovnika Vojvodine, dok su u stacionarnim ustanovama u Vojvodini po u?estalosti na prva tri mesta zlo?udni tumor dojke, zlo?udni tumor dušnika i plu?a i infarkt mozga.

Vode?i uzroci smrti stanovništva u Vojvodini su bolesti sistema krvotoka, sa 53,5 odsto i tumori, sa 23,1 odsto.

Pokrajinska vlada imenovala je danas Aleksandra Redžeka, doktora medicine, specijalistu opšte hirurgije-kardiohirurgije, za direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, na period od ?etiri godine, piše u saopštenju.

Pokrajinska vlada ovlastila je pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Slobodana Puzovi?a da potpiše Deklaraciju mreže zašti?enih podru?ja u savskom slivu – Sava Parks, ?ime se i Vojvodina pridružuje aktivnostima ostalih potpisnika na o?uvanju prirode duž reke Save, navodi se u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!