Bojanu Pajtiću uručeno priznanje Zlatni most

26 Dec 2008

Predsedniku Izvršnog ve?a Vojvodine Bojanu Pajti?u ve?eras je uru?eno priznanje “Zlatni most” za dop…

bojan-pajtic.jpgPredsedniku Izvršnog ve?a Vojvodine Bojanu Pajti?u ve?eras je uru?eno priznanje “Zlatni most” za doprinos unapre?enju regionalne saradnje, ukupnom razvoju i afirmaciji evropskih vrednosti i standarda.
Priznanje predsedniku pokrajinske vlade zajedni?ki su dodelili Privredna komore Srbije, Privredna komora Vojvodine i novosadska agencija “Media Invent”.
Statua “Zlatni most” rad je akademskog umetnika Ljubiše Man?i?a, a to priznanje internacionalnog je karaktera, jer su ga ustanovile privredne komore Balkana u projektu “Partneri – prijatelji”.
Pajti? je izjavio da je veoma ponosan što su privredne komore Balkana ocenile da je Izvršno ve?e sa njim na ?elu dalo snažan doprinos povezivanju regionalnih ekonomija i dodao da je pokrajinska vlada u svom radu sledila “matricu onoga što je Vojvodina”.
“Ona je mesto gde se prožimaju razli?iti narodi i razli?ite kulture i zato je prirodno i logi?no da i mi radimo na povezivanju okolnih naroda, na povezivanju drugih regija i država i da sledimo ono što smo dobili u nasle?e”, rekao je Pajti?.
Prema njegovim re?ima, logi?no je da se u Vojvodini svi ose?aju kao kod ku?e i da od 1.800 stranih kompanija koje su došle na podru?je Pokrajine, nijedna nije otišla.
“Zbog toga nameravamo da nastavimo da dajemo snažnu podršku, pomo? i ruku prijateljstva svakom ?oveku koji želi da do?e da živi u Vojvodini, svakoj kompaniji koja ho?e ovde da radi i zara?uje”, izjavio je Pajti? nakon primanja priznanja.
Predsednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin je naveo da je 2008. godina bila uspešna za privredu Srbije, sa 6,5 odsto privrednog rasta i 30 odsto ve?eg izvoza u odnosu na 2007. godinu.
“Naredna godina bi?e godina velikih iskušenja i zato je važan ambijent optimizma u kome treba da se pokaže vitalnost i fleksibilnost naših kompanija”, rekao je Bugarin.
Na sve?anosti u holu Izvršnog ve?a Vojvodine ve?eras je promovisana monografija “Put ka vrhu” u kojoj su sabrani potencijali srpske privrede, a otvorene su i izložbe Branislava Radoševi?a “Rasadnik multinacionalnosti i multikulturalnosti” i “Najbolje iz Vojvodine”.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!